Çocuk odaklı bir yaklaşımla hazırladığı yıllık programını “Atölye Programları” ve “Etkinlik Programları” olmak üzere iki ana eksen üzerinde temellendiren, çocukların heyecan ve merak duygularını tetikleyecek; öğrenmeyi, bağımsızlığı ve yaratıcılığı teşvik etmeyi amaçlayan bir program sunan Çocuk Kültür Evi, zenginleşen kütüphanesi aracılığıyla çocuklara ödünç kitap hizmeti sunmaya da devam ediyor. Çocuk Kültür Evi, programda yer alan “Robotik-Maker" atölyesi aracılığı ile çocukların erken yaşta bilişimle üretim becerisi edinmelerinin yolu açılırken merak eden, soru soran, risk alan, özgüven duygusu gelişmiş, üreten çocukların yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor. Müzik alanında yürütülen "Bireysel Çalgı Programı",  “Çocuk Kültür Evi Ritim Grubu” ve "Çocuk Kültür Evi Çocuk ve Gençlik Orkestrası" aracılığı ile çocuklara müzik yoluyla kendilerini ifade etme, hem bireysel hem de grup içinde enstrüman çalma becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra çocuklarda erken yaşta müzik sevgisinin ve kültürünün oluşmasına da katkı sunuluyor.

Dönem boyunca gerçekleştirilecek “Film Günleri”,  “Öykü Günleri”, “Sanatçı Buluşmaları” ve “Okul Buluşmaları” gibi açık etkinlik programları aracılığıyla da kentte yaşayan bütün çocuklara potansiyellerini keşfedebilecekleri alanlar sunmayı planlıyor. 17 Ekim 2023 tarihi itibariyle yeni dönem programına başlayan Çocuk Kültür Evi hazırladığı atölye ve etkinlik programları ile çocukları çok yönlü olarak destekleyerek tüm yıl boyunca katılabilecekleri renkli bir programa davet ediyor.

 

Haber Merkezi