Uygulamalı olarak düzenlenen eğitime Çanakkale Bölge Müdür yardımcısı Halil Kısacık, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Bahri Durmaz, Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek,  İşletme Müdür Yardımcısı Evren Arık, pilot uygulama yapacak olan Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.  Uygulama için seçilen Karaköy Orman İşletme Şefliği üretim sahasında,  barkodun çakılması, verilerin tablete aktarılması, mesaha işleri, nakliyatın yapılması ve depoda da istif oluşturma aşamaları uygulamalı şekilde gösterildi.  Uygulamada oluşan sistemsel sorunların merkezden çözümü, uygulamanın sonraki aşamaları ile oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi konusunda istişare yapılarak, önümüzdeki yıl içerisinde Orman Bölge Müdürlüğü  genelinde barkod uygulamasına geçileceği bildirildi.

 

Haber Merkezi