Toplantıya Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, Birlik Başkanları ve konu sorumlusu teknik personel katıldı. Türkarslan konuşmasında“ Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, verim ve kaliteyi yükseltmek ancak bilgi ile eğitimle mümkün olmaktadır. Yeni teknolojileri, üretim materyallerini, alet ekipmanları üreticilerimize anlatmak, aktarmak sadece düzenleyeceğimiz eğitimlerle, kurslarla, tarla günleri ile mümkün olmaktadır.İldeki tarımsal sorunları çözmek, doğal kaynaklarımızı yerinde kullanılmasını sağlamak, üreticilerimizin bilgi-becerilerini arttırmak, yeni teknolojileri aktarmak ve belirlenen hedeflere ulaşmak için Bakanlığımız Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge gereği şube/ilçe müdürlükleri ile ilgili diğer paydaşlarla işbirliği halinde her yıl İl Yayım Programı hazırlanmaktadır. Bugün de, bunun için burada toplandık. Toplantımızın sonunda eğitim konularının planlanmasında karşılıklı görüş alışverişi ile taslağa son şekli verilecektir.  İl Yayım Programlarının hazırlanmasında çok sayıda faaliyet planlamak yerine, yapılabilecek az sayıda faaliyetin planlanması daha önemlidir. 2024 yılı İl Yayım Programının hazırlanmasında katkısı olan, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.Toplantıda bir konuşma yapan Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Halil İbrahim Büyükgaga: “ Tarımsal alanda eğitim ve yayım çalışmalarının ne denli zor bir iş, ne denli zor bir konu olduğunu en iyi bilenlerdenim. Çünkü eğitim verdiğimiz yer bu amaç için yapılmış bir sınıf değil ve karşımızdaki kitlede öğrenci değil. Sürdürülebilir bir tarımsal üretim sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmak, araştırma sonuçlarını üreticilere aktarmak, üreticilerimizin bilgi becerilerini arttırmak, gelir seviyelerini arttırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek için üreticilerimizin ihtiyaç duydukları konularda yaptığımız eğitimlerin sayılarını planlı olarak arttırmamız lazım." dedi.Toplantı 2024 yılı İl Yayım Programının hazırlanmasında Bakanlık talimatları doğrultusunda dikkat edilecek hususlar ve Şube/İlçe Müdürlüklerinden gelen 2024 yılı tekliflerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Haber Merkezi