Yayınlanan  isimler arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden de 10 Akademisyen yer aldı.
Stanford Üniversitesi bilim insanı Prof. John P. A. Loannidis’in katkılarıyla dünya üzerinde en çok atıf alan akademisyenlerin listesi Elsevier veri tabanında ‘kariyer boyu’ ve ‘son yıllık’ olmak üzere iki ayrı formatta açıklandı. Bilim insanları, standart Science-Metrix sınıflamasına göre 22 bilim alanı ve 174 alt alanda sınıflandırıldı. En az 5 makalesi olan tüm bilim insanları için alana ve alt alana özgü yüzdelik dilimler de oluşturuldu. Bu çalışmada Elsevier tarafından ICSR Lab aracılığıyla sağlanan Scopus verileri kullanıldı.  Temel olarak atıf bilgilerinin ölçüt alındığı bu sıralamalarda dünya genelinde toplam 204 bin 643 bilim insanı ‘kariyer boyu’ listede, 210 bin 198 bilim insanı ise ‘son yıllık’ listesinde yer  aldı.  Türkiye özelinde ise 1395 araştırmacı bilim insanı ‘son yıllık’ listeye, 1040 araştırmacı bilim insanı ise ‘kariyer boyu’ listesine girmeye hak kazandı.
Ayrıntılı ölçütlere göre sıralanan listede, ‘yıllık etki’ kategorisinde toplam 204 bin 644 bilim insanı değerlendirmeye tabi tutuldu. 1.202 bilim insanı ülkemizi temsil etti.  Çanakkale2yi temsil eden  10 bilim insanı da listeye girmeyi başardı. Elsevier ‘Kariyer boyu’ etki kategorisinde  Gıda Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Cengiz Caner ve Prof. Dr. Emnin Yılmaz, Kimya BölümündenProf. Dr. Nurettin Şahiner,   Prof. Dr. İsmet Kaya ve Biyomühendislik’ten Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk  en etkili bilim insanı listesine girdiler.
Elsevire ‘Yıllık Etki’ kategorisinde ise  Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Cengiz Caner, Prof. Dr.Emin Yılmaz, Prof. Dr.Mehmet Seçkin Aydın,  Kimya Mühendisliğinde Doç Dr. Hasan Arslanoğlu,  Prof. Dr. Nurettin Şahiner,  Biyomühendislik’te Prof. Dr.Mustafa Kemal Sezgintürk, Prof. Dr. Özgür Özay,  Su Ürünleri Yetiştiricilik bölümünde Doç. Dr. Sevdan Yılmaz ve İktisat Bölümünden Prof. Dr. Veli Yalancı yer aldı.
 
Haber Merkezi