Toplantıya; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Karabulgu ve Strateji Geliştirme Kurulu üyeleri katıldı.Rektör Erenoğlu konuşmasında; Adalet ve liyakat, akademik yetkinlik (akademik mükemmeliyet), kurumsal aidiyet, topluma ve doğaya duyarlılık, etik değerlere bağlılık, insana ve farklılıklara saygı, girişimcilik, yenilikçilik ve yaratıcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik, kalite odaklı kurum kültürü, millî ve manevi değerlere bağlılık, kapsayıcı eğitim yaklaşımı gibi temel değerlere dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü “Üniversitemizin misyonu; çağdaş, sürdürülebilir ve kapsayıcı eğitim yaklaşımı ile yetkin bireyler yetiştirmek aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde ürettiği bilimsel bilgi ile teknolojiler ve gerçekleştirdiği kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle topluma katkı sunmaktır. Bu misyon ve vizyona ulaşmak için temel değerlerimizi benimsememiz ve uygulamamız gerekmektedir.” Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.
 
Haber Merkezi