Hem ülkede hem de beldede yaşanan kuraklığa dikkat çekerek kesilen ağaçların kuraklıkta etkili olduğunu belirten Aygören, Tema Vakfının maden haritasını göstererek, Çanakkale için suyu depolayacak Kazdağlarının %79’unun maden sahası olduğuna dikkat çekti. Kepez Belediyesi Ekim ayının Belediye meclisinin ilk gündem maddesi, Eylül ayında Su Tasarrufu Araştırma komisyonuna gönderilen su tasarrufu tedbirlerinin görüşülmesi oldu.  Komisyon Başkanı Mehmet Yaman, komisyon tarafından alınan su tasarruf kararları ile ilgili rapora geçmeden önce yaptığı açıklamada “Su hayattır, akıp gitmesin diyoruz. İklim değişikliği dünya üzerindeki su kaynaklarını ciddi şekilde etkileyen bir olgudur. Artan sıcaklar ve daha uzun kurak dönemler nedeniyle gelecekte su sıkıntısı bizi bekliyor. Bu nedenle su kaynaklarının korunması için acil bir şekilde önlem almak zorundayız. Çevre sorunları Nedeniyle su kaynaklarının kalite ve miktar yönüyle bozulması ve nüfus artışıyla birlikte artan su talebi su kaynaklarının sürdürülebilir verimli ve akılcı kullanımlı zor zorunlu hale getirmektedir. Ulusal çalışmaların sonuçlarına ve uluslararası göstergelere göre Türkiye su stresi altındaki ülkeler arasında yer almakta olup önleyici yaklaşım ilkesiyle su kaynaklarının korunması ve etki için  su verimliliği uygulamaların yaygınlaştırılması gerekmektedir Kepez Belediyesi olarak su arzı, su güvenliği ve tasarrufu konusunda çalışma yapmalıyız. Su bilançosu oluşturmalıyız.  Sokak çeşmelerinde gereksiz olanların kapatmalı veya musluklarını kısmalıyız. Evlerde ve iş yerlerinde suyun nasıl verimli kullanılacağına dair web sayfaları ve danışma merkezleri oluşturmalıyız. Tüketicilere musluk, duş başlığı, ve tuvalet rezuar var, satın alırken dikkat etme gerektiği konusunda uyarılarda ve önerilerde bulunmalıyız. Evlerde su kaçaklarının nasıl tespit edileceğini göstermeliyiz.
 Suyu Verimli Kollanmanın Üç Yolu Azalt, Yeniden Kullan, Değiştir
 
Komisyon olarak varılan sonuçlara da değinen ve tasarrufun üç önemli kuralına değinene Su Tasarrufu Araştırma Komisyon Başkanı Mehmet Yaman “Beldemizde verimli su kullanıldığında su faturası daha az gelecektir. Böylece su pompalarının enerji tüketimi daha az olacak. Atık su arıtma tesisine gelen su debisi düşecek ve arıtma tesisi işletme maliyeti azalacaktır. Konutlar ve iş yerlerinde su tüketimi azaldıkça içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinin kapasitelerini arttırmaya gerek kalmaz ve böylece altyapı yatırımları minimize edilir. Böylece nüfus artışına bağlı olarak içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinin kapasitelerine artırmaya gerek kalmaz. Ve içme suyu kaynaklarının kaynaklarına olan baskı minimize olur. Su hepimiz için hayati öneme sahip vazgeçilmez bir kaynaktır. Yani insan hakkıdır. İklim değişikliği etkilerinin her alanda karşımıza çıktığı günümüzde su verimliliği uygulamaları, ulusal Sektörel, bireysel düzeyde ve her birimin ortak görev ve sorumluluğudur. Özetle suyun verimli kullanılması için üç temel stratejinin uygulanması gerekmektedir. Azalt, yeniden kullan, değiştir. Stratejileriyle konutlarda ve iş yerlerinde hedeflenen su tasarrufu sağlanmış olacaktır. Su hayattır. Akıp gitmesin diyoruz” dedi.
Ağaçları İle Suyu Filitreleyecek Kazdağlarının %79’u Maden Ruhsatlı
 Komisyon başkanının ardından su tasarrufu ve önlemleri ile ilgili söz alan  Kepez Belediye Meclis Üyesi Sevim Öztürk Aygören ise ağaçların su toplamasındaki önemine değinerek bölgemizde kesilen  ağaçlara ve ruhsat verilen maden sahalarına dikkat çekti. Aygören “Ağaçlar doğal süngerler olarak işlev görür. Yağışları toplar ve filtreler. Yavaş yavaşakarsu ve nehirlere bırakır ve su kalitesinin korunmasında en etkili toprak örtüsüdür. Ormanları suyun filitrasyonunda yardım etme kabiliyeti yalnızca sağlığımıza ve ekosistemin sağlığına değil, aynı zamanda cüzdanımıza da yarar sağlar. Orman örtü Doğrudan içme suyu arıtma maliyetleriyle ilişkilendirilir. Dolayısıyla bir kaynak suyu havzasında ne kadar orman olursa o suyu arıtmanın maliyeti o kadar düşük olur. Ormanlar bu faydaları bir dere, göl veya nehir gibi bir su kaynağına ulaşmadan önce topraktaki sudaki çökertleri ve diğer kirleticileri filtreleyerek sağlar. Şunu söylemek istiyorum. Çanakkale denildiğinde akla Kaz Dağları Geliyor.  TEMA Vakfı'nın verilerine bakarak  gösterilen  haritaya baktığımızda örneğin Kaz Dağları yöresinin yüzde79’u şu an maden ruhsatlı. Bir kısmı arama çalışmaları yapılıyor. Bir kısmı aktif. Bir kısmı pasif ama toplamda yüzde yetmiş dokuzu ruhsatlı. İlkokulda bize öğretilen temel şey suyun olabilmesi için bir bölgede ağacın olması. Çok basit. Ağaç suyu çeker. Doğaya geri verir. Biz de bu suyu kullanırız” dedi.
 
Kimse Kuraklığın Neden Olduğuna Odaklanmıyor
 
Sevim Öztürk Aygören, konuşmasının devamında  yapılan iklim değişikliği çalışmalarına da değinerek yanlış yere odaklanıldığını belirtti. Aygören “Herkes kuraklığa odaklanmış. İklim krizine odaklanmış. Ama kuraklık neden oluyor? Kimse buna odaklanmıyor.  Afrika'da bugün milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Ama Afrika inancına göre balık yemek yasak. Ama birçok insan açlıktan ölüyor. Biz de bugün kuraklığa odaklanıyoruz. Ama kuraklık neden oluyor? Buna odaklanmıyoruz. Bunu bir siyasette olmaması gerekiyor. Çünkü  atalarımız bize bu toprakları canlarıyla, kanlarıyla bize bıraktılar. Biz çocuklarımıza kupkuru toprak bırakmayalım. Bunu siyasetini yapmayalım, ağacımıza sahip çıkalım. Ağaç olmazsa su olmayacak. Birbirinden bağımsız düşünülemeyecek iki kavram. Bugün ağacımız olmazsa suyu konuşmamızın gerçekten hiçbir anlamı olmayacak” dedi.
   
 Su Sorunumuzu Kuyu Açarak  Çözmek Zorunda kalıyoruz
 
Belediye Başkanı Birol Arslan ise yaptığı açıklamada “ Son yıllarda  küresel ısınma diyoruz ve onun arkasına  sığınarak dünyanın ve ülkemizin, bölgemizin hızla kuraklaştığıyla ilgili  maalesef  tespitlerimiz var. Bunun da zaten son dönemde ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Kepez ve civar köylere Çanakkale geneline baktığımızda ciddi bir su sorunu, su riskini yaşadığını görüyoruz. Ben aylardır  su sorununu ifade ediyorum. Ama su üzerinden siyaset yapıyorlar.  Su konusu hepimiz için gelecekte çok ciddi Sorunlar yaşatacak. Bunu ben 2 yıldır dile getiriyoruz. Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğüne, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne, Valilik makamına, Devlet Su İşleri, Balıkesir Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürlüğüne ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara'ya, Kepez'in durumuyla ilgili 2yıldır yapmış olduğumuz yazışmalarla bildirdik. 4,5 yıl önceki Kepez'in nüfusuyla, hane sayısıyla, abone sayısıyla bugünkü sayı tam ikiye katlamış. Kepez tam ikiyi kat büyümüş. Bugüne kadar 6  Kuyu ile ham suyunu alan Kepez bizim dönemimizde bu büyümeyle birlikte, arıtmayı da çalıştırdık. Arıtmaya giden suyun yüzde yüzü arıtılarak şebekeye verilmiyor. Yaklaşık yüzde 30, yüzde 35 civarında bir su  atık olarak maalesef kanalizasyona gidiyor. Dolayısıyla 15  kuyu Arttırarak bu sorunun çözülmeyeceğini bu yazılarımızda ifade ettik. Yarın oluşabilecek bir kuraklık riskinde, ya da olabilecek bir yer hareketlerinde su kuyularının çökmesi durumunda, Kepez'in susuz kalacağını, bizim ham suyumuzu, Atikhisar'dan almamız gerektiğiyle ilgili yazışmalarımızı yaptık. Maalesef bugüne kadar olumlu bir dönüşü olmadığı için biz de mecburen  kuyularla hayatımızı devam ettiriyoruz” dedi.
Cuma Deren