Bu önlemlerin yer aldığı bilgilendirme sunumu Çanakkale'de gerçekleştirilerek sağlık çalışanşarına bilgiler verildi.
Bebek ölümlerini izleyerek nedenini ortaya çıkarmak ve bir daha aynı nedenlerle oluşabilecek bebek ölümlerini önlenmesi amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bebek ölümleri vaka sunum toplantısı  gerçekleştirilerek alınacak önlemler ile ilgili sağlık çalışanlarına bilgiler verildi.  2018/7 sayılı Genelgeyle Bebek Ölümleri İzleme Sistemi yürütülmekte ve sistem kapsamında ilde gerçekleşen tüm ölü doğum ve bebek ölümlerinin tespit ve incelemeleri gerçekleştiriliyor. Sistem ile bebek ölümlerinin tespitini sağlamanın yanı sıra, her bir bebek ölümünü izleyerek nedenini ortaya çıkarılarak bir daha aynı nedenlerle oluşabilecek bebek ölümlerini önleniyor.
Bu kapsamda İl İnceleme Kurullarında görüşülerek karara bağlanan vakalardan, özellikli vakalar belirlenmiş ve il genelinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının ve hekim dışı sağlık personellerinin katıldığı 'Bebek Ölümleri Vaka Sunum' Toplantılarında bilgi olarak sağlık çalışanlarına sunuluyor.Bu kapsamda Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen bebek ölümleri vaka sunum toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan sağlık çalışanlarına bebek ölümlerini önlemek amcı ile geliştirilen yeni teknikler ve müdahaleler ile ilgili bilgiler verildi.
Şerife Erdem