Prof. Dr. Selçuk YÜKSEL, babasının öğretmenlik mesleği nedeniyle görev yaptığı Çanakkale-Balıkesir il sınırındaki DoyranKöyü’nde 1967 yılında doğmuş ve ilkokul birinci sınıfı burada okuduktan sonra, geri kalan eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. İstanbul Pertevniyal Lisesi’ni 1984 yılında bitirip aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olmuş ve mecburi hizmet yükümlülüğünü Afyon-İhsaniye Döğer Kasabası Sağlık Ocağı’nda yerine getirmiştir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini SSK Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Çocuk Romatoloji ve Çocuk Nefroloji Uzmanlık eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji ve Çocuk Nefroloji Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Bir dönem Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesinde çalıştıktan sonra 2009 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı’nda Yard. Doç. olarak başladığı akademisyenlik hayatını, 2010 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör olarak sürdürmüştür. Prof. Dr. Selçuk Yüksel 2010 yılında Pamukkale Üniversitesi bünyesinde Çocuk Nefroloji Bilim Dalı’nı, 2012 yılında ise Çocuk Romatoloji Bilim Dalı’nı kurmuştur. Uzun süre Pamukkale Üniversitesi’nde bu iki Bilim Dalı içinde tek başına çalışmış, çok sayıda Ana Dal ve Yan Dal uzmanı yetiştirmiştir. Günümüzde Pamukkale Üniversitesinde kurduğu Bilim Dallarında halen yetiştirdiği öğrencileri Doçent ve Bilim Dalı başkanları olarak görevlerini sürdürmektedirler. Pamukkale Üniversitesi’nde Çocuk Böbrek Nakli Ünitesi’nin de kurucusu olup, ekibi 2015 yılında ilk çocuk böbrek naklini gerçekleştirmiştir. Pamukkale Tıp Dergisi’nde (Pamukkale Medical Journal) Baş Editör olarak 2013-2021 yılları arasında görev yapmıştır. Halen ulusal ve uluslararası birçok bilimsel dergi kurullarında görev yapmaktadır. İdari olarak Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği (2020-2022) ve Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2022-2023 Haziran) görevlerinde bulunmuştur.
 
Prof. Dr. Selçuk Yüksel’in Web of Science Core Collection’da 150’den fazla makalesi, 240’tan fazla doğrulanmış hakemlikleri bulunmaktadır. Ulusal ve Uluslararası birçok kongrede konuşmacı ve oturum başkanlığı yapmıştır. Uluslararası (PaediatricRheumatologyEuropeanSociety, EuropeanSocietyforPaediatricNephrology, International PediatricNephrologyAssociation, EuropeanRenalAssociation) ve Ulusal (Türk Tabipler Birliği, Türk Pediatri Kurumu, Milli Pediatri Kurumu, Çocuk Romatoloji Derneği, Çocuk Nefroloji Derneği, Çocuk Romatizma ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Türk Nefroloji Derneği) çok sayıda meslek dernekleri ve kurul üyelikleri bulunmaktadır.
 
Prof. Dr. Selçuk YÜKSEL, Çanakkale Onsekiz Mart Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında, Ağustos 2023 tarihinden itibaren  öğretim üyesi olarak görev yapmaya ve hasta kabulüne başlamıştır.
 
Haber Merkezi