Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin katkılarıyla hazırlanan Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Yükseköğretim Projesi, Romanya Ulusal Ajansı tarafından 250000 Avro ile desteklenmeye uygun görülmüştür. Projenin başlığı ‘Yüksek Öğretimde Daha İyi ve Sürdürülebilir Kalkınma İnşa Etmek için 21. Yüzyıl Dijital Pedagojileri’ şeklinde oluşturulmuştur. Projede National School of Political and Administrative Studies’in dışında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, University of Latvia, University of Macedonia ve  Baltic Educational Technoloji Institute bulunmaktadır. Projenin COMU yürütücülüğünü Prof. Dr. Hasan Arslan yapmaktadır. Projede araştırmacı olarak Öğr. Görevlisi Kadir Tunçer, Dr. Burcu Bilir Koca, Dr. Nuray Tan Kılıç ve doktora öğrencileri Miray Doğan, Hasan Dirik ve Sedat Yakut bulunmaktadır.
Bu projenin amacı, üniversite öğrencilerinin dijital pedagoji yeterliliklerini geliştirmektir. Özellikle üniversitelerde etkinliklerde öncü olarak yer alan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine eğitim vererek, onların dijital yeterliliklerini artırarak daha etkili olmaları amaçlanmıştır. Bu amaca hizmet etmek için, yenilikçi modüler pedagoji programı geliştirilecek, öğrenme ve öğretmen etkinlikleri için e-platform oluşturulacak ve senaryo temelli dijital pedagoji rehberi hazırlanacaktır.  Üniversitelerin öğrenci dernekleri, kulüpleri, merkezleri, sınıfların temsilcileri uzaktan eğitim etkinliklerinde daha etkili öğretme teknikleri kullanacaklardır. Proje geleneksel eğitim bilimleri uygulamalarının uzaktan öğretim uygulamalarına  dönüştürülmesine katkı sağlayacaktır. Geleneksel öğretim uygulamalarının dijital ortamda da etkili ve verimli olarak işe koşulabileceğini araştıran proje, Dijital Pedagolojinin gelişimine  katkı sağlayacak ve  24 ay sürecektir.
 
Haber Merkezi