Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ÇOBİLTUM) faaliyet göstermekte olan laboratuvarların kabiliyet ve yetkinlikleri tarım sektörüne detaylı olarak aktarıldı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Mehmet İrfan Mutluay, GMKA temsilcileri, ilçe belediyelerinin temsilcileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri ile tarımı ilgilendiren STK temsilcilerine Merkez Müdürü Doç. Dr. Ayça Aydoğdu ve akademik danışmanlar tarafından ÇOBİLTUM bünyesindeki analiz laboratuvarı ve gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Daha sonra Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu moderatörlüğündeki soru-cevap bölümünde  merkezden beklentiler,  öneriler ve çözüm önerileri dile getirildi. Ayrıca Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi proje ekiplerinin odak grup toplantılarında bir araya gelmesi ve bölgeye yönelik yüzyüze üretici eğitimlerinin düzenlenmesi kapsamında fikir birliğine varıldı.
Haber Merkezi