Biga İlçesinde  denenen yeni 19 farklı  Milli arpa çeşitlerinin   Arpa Çeşit Demonstrasyonu tarla günü gerçekleştirildi. 19 Çeşidin bir arada denendiği Biga İlçesindeki tarla gününde buğday çeşitleri çiftçilere de tanıtıldı.
Buğday ve Arpa üretiminde Çanakkale’de söz sahibi olan Biga İlçesinde  yeni çeşitlerin denendiği Arpa Çeşit Demonstrasyonu tarla günü gerçekleştirildi.  Çanakkale’nin hububat üretiminin %35’inin  üretildiği Biga İlçesinde, yeni geliştirilen tescilli yerli ve milli 19 arpa türü  Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkıları ile  toprakla buluşturulmuştu.  Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden 11, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden 6, Özel Sektörden 2 olmak üzere toplam 19 farklı arpa türünün yetiştirildiği alanda tarla günü düzenlenerek  çiftçilere tanıtıldı.   Biga'nın Çınardere köyünde gerçekleştirilen targa gününe  Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkan vekili Sadettin Sert, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Şube ve İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. İrfan Öztürk, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Arpa Şube Şefi Ziraat Yüksek Mühendisi Aydın İmamoğlu, Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş, Biga Ziraat Odası Başkanı M. Güray Ergün, Kurum Amirleri, Köy Muhtarları, Teknik Personel, Özel Sektör Temsilcileri ve üreticiler katıldı.
 
Tarla gününde bir konuşma yapan ve Çanakkale’nin tarımsal üretime katkı payı hakkında bilgiler veren  Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ “2022 yılı TÜİK verilerine göre; Çanakkale de 258 bin dekar alanda arpa dane ekilişi yapılmış, bu alanlardan toplam 119 bin ton ürün alınmış ve dekara verimimiz 460 kilogramdır.  Ülkemizde 31 milyon dekar alanda arpa ekilişi yapılarak, 8 milyon 100 bin ton ürün alınmış dekara verim 263 kilogram olarak gerçekleşmiştir” dedi.
Arpa Üretiminin %35’i Biga’da Gerçekleştiriliyor
İl Müdürü Karadağ, Ülkemize hububat üretiminde büyük katkjı veren Çanakkale’de en büyük katkı ise Biga İlçesinden geldiğini dile getirerek  “Ülkemizde üretilen arpanın % 1, 47 si ilimizde üretilmektedir. İlimizdeki arpa üretimimizin % 35 Biga ilçemizde üretilmektedir. Dekara verimin ülke ortalamasının üstünde olmasının sebebi; özellikle yağışların düzenli ve yeterli miktarda olması, İl/İlçe müdürlüklerimiz ve paydaşlarımızla birlikte son yıllarda yaptığımız çalışmalar ve uygulanan desteklemeler ile sertifikalı tohumluk kullanılma oranındaki ciddi miktarda artmasından kaynaklanmaktadır. Hububatta sertifikalı tohumluk kullanımı dekara verimde % 18 ile 25 arasında artış sağlamaktadır.  Şu ana kadar hasat edilen hububat ekili alanlarda ilimiz genelinde verimlerin yüksek çıktığını görmekteyiz. Bundan dolayı  arpa ve buğday ürün desteklemelerinde kullanılan minimum-maksimum verileri dekara 120 kilogram arttırdık” dedi.
Kaliteli Üretim Sertifikalı Tohumlard
Konuşmasında üretimde sertifikalı tohumları ttercih eden çiftçilerin daha fazla verim aldığını belirten Erdem Karadağ “Hububatlarda tohumluk verimin, kalitenin, üretimin artırılmasında, maliyetin düşürülmesinde en önde gelen girdidir. Bitki gelişimi için tüm koşullar uygun olsa dahi, gübreleme, çapalama, sulama, ilaçlama vb. uygulamaların hiçbiri üretimi artırmada,  kaliteli, sertifikalı, bölgeye adapte olmuş bir tohum kadar katkıda bulunamaz. Tarımsal üretimde verimi artırmak için sertifikalı tohumluklarının, uygun bölgelerde ve uygun yetiştirme teknikleri ile birlikte tarımsal üretimde kullanılması gerekmektedir. Islah edilmiş çeşitler ve kaliteli tohumluklar verimliliği artırır ve üreticilerin gelirini yükseltir” dedi.
Sertifikalı Tohumları Tüm Çiftçilerimize Ulaştırmaya Çalışıyoruz
Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, enstitüler tarafından sertifikslı üretilen tohumları üreticilere ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek “ Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ‘Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın’ sloganıyla yola çıktık ve bu kapsamda her yıl ilimizde değişik lokasyonlarda birçok çeşitten oluşan demonstrasyon alanları oluşturarak çalışmaları yürütmekteyiz. Bu çalışmalarımız Bakanlığımıza bağlı Tarımsal Araştırma Enstitülerin ve özel sektör tarafından tescil ettirilen çeşitlerin İl Müdürlüğümüz aracığıyla tanıtılarak çiftçimizin hizmetine sunulması açısından büyük önem arz etmektedir. Şu anda hasada gelmiş arpa demonstrasyon alanında 17 Enstitü çeşidi ve 2 adet özel firma çeşidi olmak üzere toplam 19 arpa çeşidini çiftçi şartlarında 2 dekarlık parsellerde toplam 38 dekar alanda yetiştirerek, Üreticilerimizin beğenisine sunduk. Demonstrasyonların hazırlanmasında, emeği geçen İl-İlçe Müdürlüğümüz katkı sunan paydaşlarımıza, Üreticimiz Muhteşem İlhan ve katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim.2023 yılının bol, bereketli, doğal afetlerin yaşanmadığı bir yıl olmasını temenni ederim” dedi.
 
Tarla günü; Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. İrfan ÖZTÜRK, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Arpa Şube Şefi Ziraat Yüksek Mühendisi Aydın İmamoğlu ve özel sektör temsilcileri tarafından demonstrasyon alanında, üreticilere; çeşitlerin özelliklerinin ve arpa tarımında dikkat edilmesi gereken hususların anlatılmasının ardından sona erdi.
 
Cuma Deren