Bu bağlamda Kalite Güvence Komisyonu koordinasyonunda, Kalite Güvence Ofisi’nin ISO 9001 çalışmalarına ek olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Eğitim Komisyonu, Bologna Koordinatörlüğü, Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci Ofisi ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Sosyal Sorumluluk Birimi’nin faaliyet çıktıları çerçevesinde 12 Mayıs 2022 tarihinde alınan, 26 Nisan 2023 tarihinde süresi dolan ve uluslararası geçerliliği bulunan kalite belgelerinin geçerlilik süresi 26 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı.ÇOMÜ Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon ve KİDR 3.1 gereklilikleri çerçevesinde Önlisans, Lisans, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar yapılması kapsamında ISO 21001: 2018 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi, bu kapsama ek olarak toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde ISO 26000: 2010 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi ve öğrenci memnuniyetinin güvence altına alınması çerçevesinde ISO 10002: 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kalite belgeleri yenilendi.
Haber Merkezi