Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü kurum içi eğitimler kapsamında ÇOMÜ Hastanesi personeline fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik risk ile ilgili teorik eğitimler verildi.  Hastane çalışanlarına  yönelik periyodik eğitim planlaması kapsamında Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Özcan moderatörlüğünde A sınıfı iş güvenliği uzmanı Dr. Ulaş Çınar tarafından sağlık çalışanlarına ve hastane personeline fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik risk etmenleri hakkında teorik bilgiler verildi. Hastanede oları bir risk durumunda çalışanların yapması gerekenler hakkında bilgiler verildi.
Haber Merkezi