Bir tepki de Çanakkale Kent Konseyi Kentine Sahip Çık Çalışma Grubundan geldi. Grup sözcüsü Mimar Ali Hacıalioğlu, planın her alandan teknik hatalı olduğunu dile getirerek Orman Kampının Çanakkale halkına ait olduğunu dile getirdi.
Yıllardır Çanakkalelilerin ücretsiz olarak faydalandığı, denize sıfır manzarası ve piknik alanları ile halkın en sık kullandığı alanlardan biri olan Orman kampına dikilecek olan konutların yapılaşmasının  Özelleştirme Dairesi tarafından %40’tan %60’a çıkartılması Çanakkale Kamuoyu da tepkilere neden olmuştu. Konu ile ilgili Çanakkale Kent Konseyi Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu tarafından da bir araştırma ve değerlendirme yapıldı. Yapılan araştırma sonucunu belirten bir açıklama yapan ve Orman kampının halka ait olduğunu dile getiren   Grup Kolaylaştırıcısı ve sözcüsü Mimar Ali Hacıalioğlu “Çanakkale, Dardanos Mevkinde mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olan 131 ada 1 parseldeki taşınmazın imar planlarında kamu eğitim ve dinlenme alanı olan kullanımı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı makamınca onaylanan plân değişikliği, yüzde kırktan yüzde 60’a çıkan imar artışıyla konut alanına dönüştürülmüştür.  Çanakkale Kent Konseyi Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu olarak, kentin müştereklerinin adil kullanımını gözetmeyen,  kentin kimliğine ilişkin kültürel ve doğal değerlerinin de tahrip edilmesine yol açacak olan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’yla uyumsuzluklar taşıyan bu plân değişikliğinin kamu yararına aykırılığını kamuoyuna duyurmak istiyoruz” dedi.
Plan Yapı Tekniklerine Uygun Değil
Çanakkale Kent Konseyi Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu, Grup Kolaylaştırıcısı ve sözcüsü Mimar Ali Hacıalioğlu “Öncelikle kıyı bandında yer alan ve yeşil alan özelliği bulunan kamuya ait bu alan yerleşimi, yaşam kalitesi açısından son derece kıymetlidir. Kullanım değeri yüksek bu kamu arazilerinin kentlinin kullanımına açık kamusal alanlar olarak plânlanması son derece önemlidir.  İkinci olarak kamuya ait olan ve imar planlarında kamu yararına bir kullanıma ayrılmış bu arazinin konut alanına dönüştürülmesi, yerleşimin sosyal ve teknik altyapı standardını düşüren bir karardır. Bu değişiklik ile mevcut yapı ve nüfus yoğunluğu artmaktadır. Plân değişikliği ile hem mevcut sosyal donatı alanı kaldırılmakta hem de yeni konut alanı nüfus artışına neden olacağı için yeni sosyal ve teknik altyapı ihtiyacı ortaya çıkarılmaktadır. Ayrıca söz konusu plân değişikliği açıklama raporlarında değişiklik gerekçelerinin olmaması, birbiriyle uyumsuz yoğunluk kararları, plân müellifi şehir plâncısı imzasının olmaması vb.  imar plânı yapım tekniklerine uygun değildir. Bu nedenlerle plan değişikliği Mekânsal Plânlar Yapım Yönetmeliği’ne de aykırıdır.    Üçüncü itirazımız kamuya ait bir arazinin imar hakları artırılarak satışa çıkartılması özelleştirilmesi- ile idarenin bir gayrimenkul geliştirici gibi davranmasına ve bu süreçte hiçbir şekilde ne kentliyi ne mahalle sakinlerini ne de yerel yönetimi karar sürecine dahil etmemesidir” dedi.
Rant Uğruna Kamuoyuna Kapatılıyor
Çanakkale Kent Konseyi Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu, Grup Kolaylaştırıcısı ve sözcüsü Mimar Ali Hacıalioğlu, alanın kamuoyuna kapatılacağını da dile getirdiği açıklamasında “ Şeffaf ve katılımcı olmayan bu sürecin toplumsal faydayı esas almadığı da çok açıktır. Sürdürülebilir yaşantı anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştirmeyen, çevreye duyarlı olmayan, kamu yararı gözetilmeksizin özel mülkiyete devredilmesi sağlanan bu plânla, kıyıların birkaç kişinin rant elde etmesi uğruna kamuya kapatılmasına yol açacağı da çok açıktır.   Kentin yaşam standardını düşüren ve kamu yararı olmayan bu plân değişikliğine Çanakkale Kent Konseyi Kentine Sahip Çık Çalışma Grubu olarak belirttiğimiz nedenlerle itiraz edilmesi gerekliliğini kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.
 
Cuma Deren