Türkiye'nin de üye olduğu IEA (Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu) tarafından 4 yılda bir gerçekleştirilen uluslararası bir araştırma olan TIMSS uygulamasında, çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi farklı soru türleri bulunduran, öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik yapılan bu uygulama, elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda TIMSS 2023 nihai uygulaması b yıl Çanakkale’de gerçekleştirildi.
Merkez Cevatpaşa Ortaokulunda gerçekleştirilen uygulamaya  Milli Eğitim Müdürlüğü  Şube Müdürü İdris Akbaş önderliğinde   8. sınıf düzeyinde toplam 68 öğrenci katıldı. Matematik ve fen alanında ter döken öğrenciler uygulamaya başarı ile katılım gerçekleştirdi.
 
Haber Merkezi