Ülkedeki olası afetlere karşı hazırlık seviyesinin en üst seviyeye çıkarılması, afet hali durumunda özellikle altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saatte kayıpların en az seviyede gerçekleşmesi için ilgili kamu kurumları ve üyeler arasındaki koordinasyonun sağlanması, afet sonrasında başta ÇTSO üyeleri ve kamu kurumlarının yönlendireceği yardım taleplerini etkin bir şekilde yönetmek amacıyla oluşturulan komisyon, faaliyetlerini başta Çanakkale il sınırları olmak üzere tüm Türkiye olarak belirledi.
ÇTSO Afet Koordinasyon Komisyonu’nun ilk toplantısında; Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Aydeğer, Meclis Üyeleri Ferdi Erdoğan ve İsmail Acar, Katip Üye Saniye Öfkeler Elmas, Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Birce Bilici Şimşek ve Genel Sekreter Sema Sandal hazır bulundu.
Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Aydeğer’in Başkanlık ettiği Komisyon toplantısında; afetler öncesinde ve sonrasında yapılacaklar, acil eylem planları, organize edilebilecek seminerler ve farkındalık eğitimleri, Komisyonun çalışma planı ve takvimi ile bu faaliyetlere paydaşlık edebilecek kişi ve kurumlar görüşüldü.
Komisyon üyelerinin görevlendirmelerinin de yapıldığı toplantı hakkında bilgi veren Aydeğer; “Başta deprem olmak üzere birçok afetin yaşandığı bir coğrafyadayız. Ülkemizde ağır kayıplara sebebiyet veren depremlerden sonra Oda olarak bir komisyon kurmayı ve bu komisyonda yer alan kişileri görevlendirerek önce en yakın çevremizi bilinçlendirmeyi hedefledik. Önleyici tedbirler, bilinçlendirme ve afet yönetimi olarak 3 ana başlık altında topladığımız planda, afetlerden korunmayı, afetlerin zararlarını minimuma indirmeyi ve sonrasında yapılabilecekleri istişare ettik. Bu oluşumla, üyelerimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirerek onların ailelerini de tedbirli bir hale getirmeyi istiyoruz. Böylece önce İlimizde sonra Ülkemizde, olası felaketlere hazırlıklı, başkalarına da yardım edebilecek donanımda, kriz anında ne yapılacağını bilen bireyler olmasını sağlayacağız” dedi.
 
Haber Merkezi