21 yıldır iktidarda olan AK Partinin, seçim dönemine denk getirdiği bu zammın rüşvet niteliğinde olduğunu dile getirerek “En alt dereceden maaş alan  emeklilerimize yapılan bu artış, iktidarın samimi bir uygulaması ve gerçekten  durumumuzu düzeltme niyeti değil, düpedüz seçim rüşvetlerinden biridir” dedi.
  2021  Tüm Emekliler Sendikası Çanakkale Şube Sekreteri  Emel Koray  “21 yıldır  tek başına iktidarda olduğu  halde milyonlarca  emekliyi görmezden gelen, emekliye üvey evlat muamelesi yapan, açlığa ve sadakaya  mahkum eden AKP iktidarı ve onun başkanı, birdenbire emekli sever rolüne  soyundu. En düşük emekli maaşını 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkardıklarını ilan ediverdi.  Neden şimdi buna ihtiyaç  duydu. 21 yıldır emeklileri açlığa ve sadakaya mahkum eden, ekonomik sosyal ve  demokratik taleplerimizi hiç dikkate almayan ve çözmeyen AKP iktidarı değil miydi?  Emeklilerin sendikalarını kapatan, Anayasal ve  çağdaş bir hak olan  örgütlenme haklarımızı gasp eden AKP iktidarıydı. Emeklilere TÜİK'in gerçek dışı, uyduruk rakamlarına göre sadaka zamları veren AKP iktidarıydı. Emeklilere ve  bordro mahkumu çalışanlara kaşıkla verip kepçeyle alan  AKP iktidarıydı. Enflasyon ve hayat pahalılığı altında emeklileri inim inim  inleten AKP iktidarıydı. Artan döviz kurları  nedeniyle emeklilerin beslenme gıdalarını bile alamaz duruma düşürüp, ilerlemiş yaşlarında pazar artıklarını toplamak zorunda  bırakan AKP iktidarıydı. Çalışırken ödediğimiz kesintilerden hakkımız olan  maaşlarımızın gerçek değerlerini ödemeyen yine AKP iktidarıydı” dedi.
 
Artışlar AKP’nin Seçim Rüşvetidir

Yaklaşan yerel seçimleri hatırlatan ve gücü zayıflayan AK Partinin oy alabilmesi için emeklilere yapılan bu artışın bir seçim rüşveti olduğunu dile getiren 2021  Tüm Emekliler Sendikası Çanakkale Şube Sekreteri  Emel Koray “ Şimdi ne oldu da birden bire  AKP iktidarı ve onun başkanı emekliyi hatırladı, emekli sever oldu. 14 Mayıs'ta seçim var. Hem Cumhurbaşkanlığı, hem de  Milletvekili genel seçimi yapılacak.   21 yıldır yalan ve talan  algısı üzerine kurduğu,  emeklileri ve toplumu yoksullaştıran, zengini daha  zengin yoksulu daha yoksul eden soygun ve rant politikası fiilen iflas etti. Seçim yaklaşırken AKP iktidarının ekonomik krizi, işsizliği, üretimi, devasa borçları karşılayacak gücü de yok, iradesi ve çözümü de yoktur. İktidar yönetemez  durumdadır.  Türkiye Cumhuriyetinin temel dengelerini bozdular. Deprem felaketi de gösterdi ki iktidar tek kişinin iradesine ve ruhsal yapısına terk edilmiş, devlet işleyiş  niteliğini yitirmiş, tek kişinin  özel şirketine  dönüşmüştür. Bu durum devlet ve toplum yapısında sarsıntılar yarattığı gibi, sadece  depremde tedbirsizlik ve  beceriksizlik yüzünden binlerce insanımızın ölümüne yol açmıştır.  Şu anda  AKP iktidarı ve başkanı zordadır ve panik içindedir. Bir yandan her türlü baskı, tehdit ve  muhalefeti bastırmak için yoğun çaba harcarken, bir yandan da çaresizce seçim rüşvetlerine başvuruyor.  En alt dereceden maaş alan  emeklilerimize yapılan bu artış, iktidarın samimi bir uygulaması ve gerçekten  durumumuzu düzeltme niyeti değil, düpedüz seçim rüşvetlerinden biridir.  Tıpkı 3600 göstergede gibi, tıpkı EYT olayında  yaptıkları gibi” dedi.  
 
Emekliler İktidarın Oyununa Gelmeyecek
 
2021  Tüm Emekliler Sendikası Çanakkale Şube Sekreteri  Emel Koray “Elbette bu artış çok zor durumda olan emeklilerimiz için olumludur.  Üstelik açlık sınırının 9 bin 700 lirayı, yoksulluk sınırının 31 bin  lirayı geçtiği şu zamanda bu sözde zam çok azdır, komik miktardır ve çok gecikmiş bir hamledir. İktidar bu samimi olmayan, rüşvet kokan yapay hamlesiyle emeklileri satın alamayacaktır.  Emeklileri 21 yıldır refah payından faydalandırmayan, enflasyon ve hayat pahalılığına ezdiren, ekonomik ve  sosyal sorunlarını çözmeyen iktidarın oyununa emekliler gelmeyecek ve seçimde gerekli cevabı vereceklerdir. Bu  artışla maaşların gerçekten 7 bin 500 lira olabilmesi için yasa olarak TBMM’den çıkması gerekiyor. Böyle bir yasa  çıkmadığından kök aylıklar aynı kalacak, aradaki fark hazineden karşılanacak. Bundan sonra gelen  zamlar 7 bin 500 üzerinden değil, gerçek kök aylıklar üzerinden gelecek. Gelecek zam yapılan bu zamdan  az ise, en düşük maaş alan emeklinin maaşında bir yükselme olmayacaktır. 7bin 500 lirayı aşana kadar da böyle kalacaktır” dedi.
 
Komik Zamlar Emekliyi Açlığa Mahkum Ediyor

2021  Tüm Emekliler Sendikası Çanakkale Şube Sekreteri  Emel Koray “Emekli aylıklarının böyle sefalet  düzeyinde olmasının sebebi de bizzat AKP'nin çıkardığı 5510 sayılı yasadır. Yani, iktidar kafa karışıklığı yaratarak emeklilerin maaş sorununu çözdüğü algısı yaratmak istiyor. Bunu yaparken bile haksızlıklar yaratıyor.  Çünkü maaşı 7 bin 500 lirayı aşan emekliler bu artıştan  yararlanamıyorlar. Aynı orandaki artışın bütün emeklilere seyyanen  yansıtılması ve yasa ile  korunması gerekiyor.  Asgari ücretin gerçek enflasyon üzerinden en az açlık sınırının üzerinde olacak şekilde belirlenmesi gerekiyor.  En düşük emekli maaşı da bu rakamların üzerinde olacak şekilde yasal güvenceye  alınmalıdır. Emekli maaşları ülkemizde yoksulluk sınırı ile gerçek enflasyona göre belirlenen  açlık sınırının ortalaması   alınarak belirlenmelidir. Çünkü, komik rakamlar ve  zamlar milyonlarca emekliyi açlığa mahkum ediyor. Emekli ikramiyeleri verilmeye başlandığından bu güne, tüketici fiyatlarında en  az % 300-400'den fazla artış olduğu halde, bizim ikramiyelerdeki artış sadece % 10 oldu.  2021 Tüm Emekliler Sendikası olarak bizler bu gidişe artık dur diyoruz” dedi.

İnsanca Yaşanacak Maaş İstiyoruz

2021  Tüm Emekliler Sendikası Çanakkale Şube Sekreteri  Emel Koray “Emekli maaşı kiraya yetmiyor. Zamlar yağmur gibi yağıyor. Faturaları ödeyemiyoruz. Çarşıda, pazarda, markette ve mutfakta yangın var. İnsanca yaşamak istiyoruz. Geçinemiyoruz. Ömrünün sonbaharını yaşayan biz milyonlarca emekli, iktidar tarafından sadaka gibi elimize tutuşturulan açlık sınırının ve asgari ücretin altındaki emekli maaşı ile geçinemiyoruz. Milyonlarca emekli, bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının da altında, tüketici kredileri ve kredi kartları ile banka kuyruklarında yaşama savaşı veriyor. Bizler, üçer-beşer maaş ve huzur hakkı istemiyoruz. Ömrümüzün sonbaharında insanca yaşanabilecek maaş istiyoruz. Yıllarca çalıştık. Vergi ve sigorta primi ödedik. İnsanca yaşayabileceğimiz bir maaş hepimiz hakkı değil mi?

 Emekli Sendikaları Statü Yasası Çıkarılsın
Emeklilerin talepleri ve dernek kurma çalışmalarına ilişkin de taleplerini dile getiren 2021  Tüm Emekliler Sendikası Çanakkale Şube Sekreteri  Emel Koray “Tüm emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına gerçek enflasyona göre derhal seyyanen ek zam yapılsın.  En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi asgari ücretle eşitlensin. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yılda dört ikramiye verilsin.  İntibak Yasası derhal çıkarılsın. 2000 öncesi ve sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin. Aylık Bağlama Oranı yeniden yüzde 70’e çıkarılsın.  Emekli maaşlarından alınan tüm sağlık kesintileri kaldırılsın. Milyonlarca emeklinin oylarıyla işbaşına gelen siyasi iktidarlara ve T.B.M.M.’ne düşen görev, mevzuattaki yasal boşluğun arkasına sığınarak emeklilerin sendikal haklarını engellemek değil, emekli yurttaşların insanca ve onurlu bir yaşama sahip olabilmelerini sağlamaktır. Bu görev, aynı zamanda demokratik hak ve özgürlüklerin uygulanması bakımından da elzem ve kaçınılmaz bir görevdir. Dolayısıyla, yapılması gereken şey emekli sendikalarını kapatmak için dava açmak değil, bu konuda gerekli olan Anayasal ve yasal düzenlemeleri bir an önce gerçekleştirmektir. Emekli aylıklarının TÜİK’in açıkladığı sahte enflasyon oranlarına göre hükümet tarafından tek yanlı olarak belirlenmesi uygulamasına derhal son verilmelidir.

Tüm emeklilerle dul ve yetimlerine ödenen aylıkların toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi için, Anayasanın ‘Sendika Kurma Hakkı’ ve ‘Toplu Sözleşme Hakkı’ ile ilgili 51. ve 53. Maddelerine ‘Emekliler’ ibaresi eklenerek, emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı Anayasal güvence altına alınmalıdır. Artık yeter! Dolar milyarderi ve milyoneri bir avuç patronu değil, milyonlarca yoksul emekliyi koruyun.  Devlet bütçesi ve maliye hazinesi, dolar milyarderi ve milyoneri patronlar ve müteahhitler için değil, milyonlarca yoksul emekli için harcansın. EYT’lilerle birlikte sayısı 16 milyonu bulan emeklilerin aynı zamanda aileleriyle birlikte 30 milyonluk bir seçmen kitlesi olduğunu sakın unutmayın” dedi.
 
Şerife Erdem