ÇOMÜ Kalite Güvencesi Üst Komisyonu Üyeleri, İç Paydaş Danışma Kurulu Üyeleri ve Kalite Güvence Ofisinde görevli personelin katılım gösterdiği toplantıda ÇOMÜ Kalite Baş Denetçisi ve Kalite Güvence Ofisi Sorumlusu Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu, ÇOMÜ akademik ve idari birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu kalite güvencesi faaliyetlerini ve kurumsal hedefler ile ihtiyaçları dikkate alarak hazırladığı iç tetkik raporunu komisyon üyelerine aktardı.
Prof. Dr. Pelin Kanten ise Üniversitemizin hedefleri kapsamında öncelikli olarak atılması gereken adımlara değinerek kalite güvence çalışmalarının sürece katkısına ve ÇOMÜ için önemine vurgu yaptı. Kalite güvencesi süreçlerinin ÇOMÜ genelinde daha fazla içselleştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Pelin Kanten, bu kapsamda çeşitli senato kararlarının alınması gerektiğine değinerek akademik ve idari personele yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine devam edilmesi gerektiğini belirtti. Toplantı, komisyon üyelerinin kalite güvencesi çalışmalarının iyileştirilmesine yönelik görüş ve öneriler ile sona erdi.
Haber Merkezi