eğitimdeki sorunlar ise devam ediyor. Hem birinci dönemi, hem de eğitim öğretimdeki sorunlara ilişkin bir değerlendirme yapan Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı Yasin Hacımusalar, hem özel okullara aktarılan destekler hem de  Öğretmenler Meslek Kanunu ile getirilen ayrımcılıklar  nedeni ile eğitimin her geçen gün paralı hale geldiğini dile getirdi. Hacımusalar " Eğitim sistemi, her geçen yıl daha fazla paralı hale getirilirken milyonlarca öğrenci velisi çocuklarını okutabilmek için bütçelerine göre çok yüksek rakamlarla harcama yapmak zorunda bırakılmaktadır” dedi. Yasin Hacımusalar ilk olarak konuşmasında görev yapan personel istatistikleri hakkında bilgiler vererek başladı. Hacımusalar “Ülkemizde okula devam eden 17,5 milyon öğrenci bulunmaktadır. Özel okullarda okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 578 bin 233 (yüzde 8) olmuştur.  Açık öğretimde okuyan 1 milyon 738 bin 198 öğrenci bulunmaktadır.  Türkiye çapında devlet ve özel okullarda toplam 1 milyon 139 bin 673 öğretmen görev yapmaktadır. Çanakkale ilimizde ise 5 bin 973   kadrolu  öğretmen, 50       sözleşmeli  öğretmen, bin 235   özel okul öğretmeni olmak üzere 7 bin 258 öğretmenimiz 379 okulda 82,356 öğrenci ile  tatile başlayacaktır. Ayrıca Açık Öğretimde lisesinde  sadece merkezde 5200 öğrenci bulunmaktadır. Gün geçtikçe de öğrenciler yüz yüze eğitimden uzaklaşmaktadır” dedi.
Çocuklar Arasında Ayrımcılık Arttı
Ülkemizin eğitim sistemine de değinen ve sisteme bağlı olarak yaşanan olumsuzlukları da dile getirerek, eğitimde sorunların giderek arttığına dikkat çeken Yasin Hacımusalar “Türkiye’de eğitim sistemi uzun süredir ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakılırken, eğitimin temel sorunlarına yönelik çözümsüzlük politikaları 2022/’23 eğitim öğretim yılının ilk yarısında artarak sürdürülmüştür. Türkiye’de eğitim sisteminin müfredat, ders kitapları ve uygulama alanları itibarıyla çocukların, etnik köken, dil, din ve inanç ayrımcılığı ile karşı karşıya olduğu bilinmektedir. Özellikle farklı kimlik ve inanç kökenine sahip çocuklara yönelik ayrımcı uygulamaların artmış olması düşündürücüdür. Milli Eğitim Bakanlığının resmi verilerine göre 2022 yılında eğitim çağında bulunan 1 milyon 124 bin Suriyeli çocuğun ancak yüzde 65’i, yani 730 bini okula giderken, yüzde 35’i eğitim hakkından yararlanamamıştır” dedi.
Öğrencilerin Beslenme Sorunu Büyüyor
Özellikle yaşanan ekonomik sorunlar sonrası ailelerin durumunda yaşanan değişiklikler öğrencilerin beslenme çantasına da yansıdı. Bu duruma da dikkat çeken Yasin Hacımusalar, çocukların beslenme sorununun giderek büyüdüğünü belirterek “Derinleşen ekonomik krizle çok sayıda öğrenci okula kahvaltı yapmadan gitmekte, yine birçok öğrencinin okulda yemek yemeden günü tamamladığı ve eve döndüğü görülmektedir.  Eğitim sistemi en temel bilimsel ilkelerden ve laik eğitim anlayışından hızla uzaklaşırken, okullarda dinselleşme hızla artarak kaygı verici boyuta ulaşmıştır. Çeşitli dini vakıf ve derneklerle ortak yürüttüğü projeler ve imzalanan ‘iş birliği’ protokolleri, okulları çeşitli cemaat, tarikat ve dini grupların etkinlik ve faaliyet alanı haline getirmiştir.
Ticarileşme Politikaları Artarak Devam Ediyor
 Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı Çanakkale Şube başkanı Yasin Hacımusalar, özel okullara  kamu okullarına daha fazla desteğin verildiğine dikkat çektiği açıklamasının devamında “Kamusal eğitim adım adım zayıflatılmış, kamu kaynakları özel okullara aktararak özel öğretimin büyük ölçüde devlet desteği ile güçlendirilmesi politikası izlenmiştir” dedi.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Yeni Eşitsizlikler Yarattı
Son bir yılda eğitimde en çok tartışılan konulardan bir tanesi olan Öğretmenlik Meslek Kanununa da değinen Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı Hacımusalar “Türkiye’deki bütün eğitim kurumlarında 15 Ocak 2023 itibariyle ‘eşit işe eşit ücret’ uygulaması bizzat siyasi iktidar ve MEB eliyle kaldırılmıştır. Normal bir öğretmen 12 bin 500 TL alırken  ‘başöğretmen’ 19 bin TL maaş almaktadır.  Bu kadar yüksek maaş farklılığının olduğu bir eğitim sisteminde eşitlikten, adaletten ve nitelikli eğitimden bahsetmek mümkün değildir.  Eğitim sistemi, her geçen yıl daha fazla paralı hale getirilirken milyonlarca öğrenci velisi çocuklarını okutabilmek için bütçelerine göre çok yüksek rakamlarla harcama yapmak zorunda bırakılmaktadır. Siyasi iktidar, yıllardır kamu istihdamında liyakat yerine, siyasal-ideolojik yakınlık, sadakat ve yandaşlık ilişkilerine göre istihdam uygulamalarını benimsemiş, ülke tarihinde en yoğun siyasal kadrolaşma geçtiğimiz 20 yıl içinde yaşanmıştır. İlk uygulandığı andan itibaren tartışılan ve çok sayıda mağduriyet yaşanmasına neden olan mülakat sınavı ile sözleşmeli öğretmen alımında yaşanan haksızlıklar ve adaletsizlikler artarak sürmektedir.  Geçtiğimiz kasım ayında 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında yapılan sözlü mülakat sonuçları açıklandığında yazılı sınavdan yüksek puan almasına rağmen çok sayıda öğretmenin düşük sözlü sınav puanı verilerek elendiği görülmüştür” dedi.
Yasin Hacımusalar konuşmasının sonunda ise “Sonuç Olarak Eğitim sisteminde yaşanan sorunların ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerden ayrı ve bağımsız olmadığı açıktır. Eğitim Sen, her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen, okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin ve laikliğin değil, milliyetçiliğin, ayrımcılığın ve inanç sömürüsünün referans alındığı bir eğitim sisteminde kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkı için mücadelesini kesintisiz sürdürmeye kararlıdır.  Bu kadar yaşanan derin sorunlara rağmen biz Eğitim Sen olarak öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, aileleri ile birlikte dinlenerek, mutlu bir şekilde tatillerini geçirmesini diliyoruz” dedi.
 
Şerife Erdem