Turizm Lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak TÜBİTAK  projeleri kapsamında  desteklenen ve Yürütücülüğünü ÇOMÜ Turizm Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tülay Güzel’in yapmış olduğu ‘Kültürel Miras ve Turizm Çalıştayı-2’ Dardanos Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Çalıştayda Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen 20 lisansüstü öğrencisi üç gün boyunca konusunda uzman akademisyenler tarafından eğitim gördüler. Çalıştayın ilk gününde  Prof. Dr. Erol Duran Miras, Turizm ve UNESCO Dünya Mirası ve Turizm ve Dünya Mirası, Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan Somut Kültürel Miras Değerleri ve Turizm konulu derslerde sunum gerçekleştirdiler.
 Çalıştayın ikinci gününde  Prof. Dr. Turan Takaoğlu Anadolu’da İnanç Turizmi ve Mekanlar ve Anadolu’nun Kırsal ve Kültürel Turizm Değerleri, Dr. Ebru Özlem Korkuata Turizm ve Kültürel Miras Açısından Gastronomik Değerler ve Gastronomi Kültürünün Turizm Destinasyonu Açısından Önemi, Troya Müzesi Müdürü  Rıdvan Gölcük  ise  Kültürel Miras ve Kültürel Diplomasi ve Kültürel Miras ve Müzecilik konularında ders verdi.
Çalıştayın sın gününde ise Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz Somut Olmayan Kültürel Miras ögeleri olarak Mitler, Destanlar ve Efsaneler, Turizm Ürünü Olarak Efsane Turizmi ve Bir Batı Klasiği Destanı: İlyada ve Homeros konulu derslerin sunumunu gerçekleştirdi.  Verilen dersle yapılan sunumlarla çalıştay başarı ile gerçekleştirildi.
 
Haber Merkezi