Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG); okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlamak amacı ile gerçekleştirilen seminerlerle öğretmenlere eğitimler verildi.
OTMG, mesleki yeterliklerini geliştirmek isteyen öğretmene kendi gelişim modelini kendisinin oluşturması, hazırladığı mesleki gelişim planının uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde yol haritası sunmak amacı ile gerçekleştirilen eğitimler kapsamında Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde  devam ediyor.  Proje kapsamında; öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları ve okul gelişim hedefleri doğrultusunda Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulunda  Rehber Öğretmen Ayşe Nur Aytaç ve Mutlu Uzun tarafından seminerler gerçekleştirildi.
 
Haber Merkezi