Sosyal market projesi ile maddi durumu iyi olmayan hükümlü, eski hükümlü ve denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlü ve ailelerinin giyim, gıda, kırtasiye gibi ihtiyaçlarının karşılanması, özellikle maddi yokluklar nedeniyle suça sürüklenme riskinin azaltılması amaçlanıyor.
SOSYAL MARKET İŞLEYİŞİ NASIL OLACAK
Alınan bilgiye göre; Ayni veya nakdi yardım talebinde bulunan kişilerin durumları, Çanakkale Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce incelenecek. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sosyal market ihtiyaç formu ardından, nihai karar verilerek.
Sosyal market bünyesinde dağıtımı yapılacak giyim, gıda ve kırtasiye gibi ürünler, Çanakkale Kızılay Başkanlığı tarafından temin edilecek.