Özellikle Koronavirüs döneminde önemi artan Hijyen  bilincini arttırmak amacı ile  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Oymak Yalçın tarafından  Kurum hükümlülerine hijyen eğitimi verildi.  Tıp Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilen  eğitimde katılımcılara el hijyeni başta olmak üzere genel hijyen hakkında bilgiler verildi.
Haber Merkezi