Troya Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Pelin Kanten, Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Prof. Dr. Okhan Akdur’un yanı sıra çok sayıda dekan, akademisyen ve öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Pelin Kanten, Örgütsel Davranış Kongresine ve öncesinde gerçekleşen çalıştaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve şunları aktardı “Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen 9. Örgütsel Davranış Kongresinin Araştırma Yöntemleri Çalıştay Programında alanlarında üst düzeyde bilgi birikimine sahip hocalarımızı sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son iki yıldır yaşanan pandemi sebebiyle tüm eğitim programlarının çevrimiçi olduğu dönemin ardından yüz yüze bir araya gelmenin de heyecanını paylaşıyoruz. Sosyal bilimler alanında ulusal düzeyde 1993 yılında yönetim organizasyon kongreleriyle başlayan akademik platformda sosyal bilim araştırmalarını tartışma platformu 2013 yılında örgütsel davranış alanında düzenlenmeye başlayan ulusal örgütsel davranış kongreleriyle daha spesifik bir hale dönüşmüştü. Son yıllarda ulusal ve uluslararası literatürde örgütsel davranış alanında yapılan çalışmalarda nitel, nicel ve karma yöntemlerin bir arada kullanılmaya başlanması özellikle metodoloji konusunda tüm araştırmacıların daha üst düzeyde bilgi birikimine sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede son yıllarda gerek yönetim ve organizasyon kongrelerinde gerekse de örgütsel davranış kongrelerinde metodolojinin önemine dikkat çekmek ve araştırmacıların farkındalığını artırmak amacıyla akademik araştırma yöntemleri çalıştayları düzenlenmektedir. Bu yıl 9.cusunu düzenlediğimiz ulusal örgütsel davranış kongresinin açılışı öncesinde sizleri nitel ve nicel araştırmalar konusunda ve aynı zamanda indeksli dergilerde yayın yapma konusunda değerli bilgiler aktaracak hocalarımızla bir araya getirerek, sosyal bilimler alanında yöntem biliminin öneminin farkındalığını arttırmayı amaçlıyoruz. Çalıştayın tüm katılımcılar açısından verimli geçmesini temenni ediyorum” dedi.
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ise örgütsel davranışın kurum kültürüne etkilerinden bahsettiği konuşmasında “ÇOMÜ’de kongre ve çalıştaylar gibi bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek, çalıştayın bilimsel çıktılarını merak ettiğini belirtti.
3 oturumda gerçekleşen çalıştayda sırasıyla; Ostim Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ünal Sığrı “Nicel Araştırma Yöntemleri: Felsefe, Tasarım ve Teknikler”, Başkent Üniversitesinden Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu “Temiz Olmayan Anket Verilerinde Aykırı ve Kayıp Gözlem Verileri Sorunu ve Çözüm Önerileri”, İstanbul Üniversitesinden Doç . Dr. Muhsin Murat Yaşlıoğlu “Ölçek Model Geliştirme ve Test Etme”, Fırat Üniversitesinden Doç. Dr. Selçuk Beşir Demir “SSCI ve SSCI Dergilerde Yayın Yapma Stratejileri: İpuçları, İlkeler ve Teknikler” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Çalıştay, soru cevap kısmının ardından sona erdi.
 
Haber Merkezi