Verilen eğitim  kapsamında SGK Denetimleri, Kayıt İncelemeleri ve Hizmet Tespitleri, Sonradan Verilen Prim Hizmet Belgelerinde Kayıt İnceleme Esasları, Mahkeme Kararları ve Arabuluculuk Tutanağının Hizmet Kazandırmaya Etkileri, Banka ve Resmi Kurum Evraklarının Hizmet Kazandırmaya Etkileri, İş Teftiş Raporlarının Hizmet Kazandırmaya İlişkin Usulleri, İŞKUR Destek ve Programlarında Yeni Düzenlemeler gibi bilgiler yeraldı. Haber Merkezi