Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) patent değerleme ve ticarileştirme süreçleri eğitimi gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM) Proje Teknoloji ve İnovasyon Ofisi tarafından hazırlanan, Rektörlük adına sunulan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ‘Patent Değerleme ve Ticarileştirme Süreçleri’ eğitimi yapıldı.

Eğitime, ÇOBİLTUM Proje Teknoloji ve İnovasyon Ofisi personelleri, birim temsilcileri, Çanakkale Teknopark personeli ile Balıkesir Üniversitesi Teknopark Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Oğuz Han ve Bandırma Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Mustafa Cem Aldağ katılım sağladı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın kaynakların verimli kullanımı bakış açısıyla bölgede benzer eğitime ihtiyaç duyabilecek paydaşların dahil edildiği eğitim ,Güney Marmara bölgesinde ilk uygulama örneklerinden biri oldu. Patent kavramı, patent değerlendirme metotları ve değerlemede değerlendirmenin önemi ile ticarileşme aşamasında vergi istisnaları gibi konular ele alınan eğitim 2 tam gün şeklinde gerçekleşti. Bölge üniversitelerinin patentlerin ticarileştirilmesi konusunda kurumsal kapasitesinin artırılmasına odaklanan eğitim sonunda katılımcılar devam projelerin hazırlanması konusunda da görüş birliğine vardı.

Haber Merkezi