Artan vergiler, zamlanan ürünler, artan faturaların karşısında sabit kalan Asgari Ücret ile geçinemeyen vatandaşlar artık yeni bir düzenleme istiyor. Asgari ücretli üyelerinin taleplerini dinleyen daha sonra ise Adalet Parkında bir basın açıklaması gerçekleştiren DİSK Genel İş Sendikası Çanakkale Şubesi başkanı Metin Ceylan, Asgari ücretlilerin sorunlarını ve bu hafta görüşülmesi planlanan asgari ücret zam belirleme çalışmaları öncesinde asgari ücretlilerin taleplerini aktardı.
 
Vergide, gelirde ve asgari ücrette adaletin sağlanmasını isteyen DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Çanakkale Şubesi Adalet Parkı’ndaki  Adalet Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, vergide, gelirde adalet ve belediye şirket işçilerine kadro verilmesi vurgulandı. Basın açıklamasını  gerçekleştiren DİSK Genel İş Sendikası Çanakkale Şubesi başkanı Metin Ceylan yaptığı açıklamaya “Ülkeyi yönetenlere göre ekonomi şahlanıyor ama işçi sınıfı başta olmak üzere geniş halk  kesimleri için şahlanan tek şey işsizlik, pahalılık, faturalar, borçlar, zamlar. Televizyonlarda, gazetelerde anlatılan pembe masallar artık kimseyi doyurmuyor. Alım  gücümüzün düştüğünü her gün çarşıda, pazarda, markette yaşadıklarımızla biliyoruz.  İşsizliğin arttığını artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve kadın işsizlerden görüyoruz. Ülkemizi ve emekçileri gerçek anlamda bir karakış bekliyor! İşsizlik rekor kırarken, işçilere ait olan İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının çoğunun büyük  bölümü patronlara aktarılıyor. İşçilerin patronundan daha yüksek oranda vergi ödediği bir ülke haline geldiğimiz gerçeği gizlenmek isteniyor” dedi.
Bir Avuç Şirketi İle Şahlanmak İstiyorlar
DİSK Genel İş Sendikası Çanakkale Şubesi Başkanı Metin Ceylan, Türkiye’yi yoksullaştırmak istediklerini belirterek ekonomideki şahlanışın yalan olduğunu belirterek “Türkiye, uluslararası sermaye için ucuz ve güvencesiz işçilik cenneti haline getirilmek istenirken, elimiz kolumuz bağlı izleyelim, örgütlenmeyelim, sendikalı olmayalım, hakkımızı  arayıp sormayalım istiyorlar. Bizi yoksullaştırarak, bize hayatı zehir ederek bir avuç şirket ile beraber ‘şahlanmak’ istiyorlar. İşçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın çok  büyük bir çoğunluğu ise bu masallarından bıktı artık ‘Geçinemiyoruz’ diyenler çözüm istiyor. Bıçağın kemiğe dayandığı şu günlerde biraz nefes almak için ülkeyi yönetenleri acil önlemler  almaya çağırıyoruz” dedi.
Asgari Ücrette Gelirde ve Vergide Adalet Sağlanmalı
Yaklaşan kış şartlarında özellikle asgari ücretlinin daha iyi bir yaşam sürebilmesi için hafta içinde yapılacak asgari ücret görüşmelerinde  gider ve vergi adaletinin sağlanması gerektiğini belirten DİSK Genel İş Sendikası Çanakkale Şubesi Başkanı Metin Ceylan “Kimsenin bize bahşedeceği bir kurtuluş yok. Omuz omuza mücadele edeceğiz. Birkaç  hafta içinde yeni asgari ücret çalışmaları başlayacak. Hem bütçe hem de asgari ücret artan  hayat pahalılığına karşı emekçilerin soluk almasını sağlayabilir. 2022 karakışına karşı halkın  ekmeğini savunmak için acil önlemler alınmalıdır. Gelirde ve vergide adalet sağlanmalıdır” dedi.
Ücret Arttırılsın, Vergi İndirilsin
Asgari ücrette yapılması gereken düzenlenmelere de değinen DİSK  Genel İş Sendikası Çanakkale Şubesi Başkanı Metin Ceylan “Bizler geçinemiyoruz ve Ülkeyi yöneten siyasi iktidarı Anayasa’nın sosyal devlet ilkesinin gereği olan aşağıdaki önlemleri acilen alınmaya çağırıyoruz: Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve  net ödensin. Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanan tarife oranı yüzde 10’a indirilsin. Vergiye  esas gelir dilimleri milli gelire göre artırılsın. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilsin. Daha önce 696 sayılı KHK ile Belediye Şirketleri bünyesine geçirilmiş emekçilerinin tamamına  doğrudan, ayrımsız kadro verilsin, Yaklaşık 500.000 belediye şirket işçisi rahat bir nefes alsın  istiyoruz. Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun. Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın” dedi.
 
Pembe Tablo Çizmek Yerine Geçinemeyenlerin Sesini Duyun
DİSK Genel İş Sendikası Çanakkale Şubesi Başkanı Metin Ceylan “Pembe tablolar çizmeyi alışkanlık haline getirenleri uyarıyor, 2022 bütçesi ve asgari ücreti  belirlenirken ‘geçinemiyoruz’ diye haykıran halkın ekmeği için somut önlemler almaya  çağırıyoruz. İşsizliğin ve yoksulluğun çarkları arasında ezilmeyi kabul etmiyor, tüm işçileri, emekçileri,  işsizleri, emeklileri ve dar gelirlileri pahalılığa ve adaletsizliğe karşı omuz omuza mücadeleye  çağırıyoruz! Bu adaletsiz düzene karşı, sömürüye karşı örgütlenmeli, sendikalı olmalı, hakkımızı  aramalıyız. Bir araya gelerek, omuz omuza vererek, örgütlenerek kazanabiliriz. Mücadelemizi ve örgütümüzü işyeri işyeri, sokak sokak, meydan meydan büyüteceğiz. Herkese iş, ekmek ve güvenli bir gelecek sunan bir düzeni omuz omuza kuracağız” dedi.
 
Şerife Erdem