BİGA İLÇESİ UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI
Karar Tarihi : 22.04.2021
Karar No : 2021/95
Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 22.04.2021 tarihinde Biga Kaymakamı Mustafa CAN
başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Gündem :
1.Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İlçemizde alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi
2.Kurul üyelerinin istek ve önerileri.
K A R A R :
İlçemiz Karabiga beldesi ve Balıklıçeşme,Ağaköy ve Kocagür köylerinde son günlerde görülen
Yeni Koronovirüs (Covid-19) vakalarındaki artışın önüne geçmek, hastalığın vatandaşlarımız arasında
yayılımını engelleyerek toplum sağlığını korumak amacıyla, sözkonusu yerleşim birimlerinde 23/04/2021 Cuma günü saat 00:00 dan itibaren 10 gün süre ile aşağıdaki kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir.
1.Yerleşim birimlerine giriş ve çıkışlar aşağıda belirlenen istisnalar dışında yasaklanmıştır;
a.Küçükbaş-Büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
b.Bitkisel hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
c.Temel ihtiyaç malzemelerinin(ekmek,su,yaş meyve-sebze vb.)dağıtımında ve satışında çalışanlar,
d.Kolluk kuvvetleri, sağlık personelleri, veterinerler, vefa sosyal destek çalışanları, teknik/arıza servisi görevlileri,Karabiga Liman Başkanlığı çalışanları,
e.Lojistik amaçlı yük taşıyanlar ve transit geçiş amaçlı yük ve yolcu taşıyanlar,
2.İbadethanelerde COVİD-19 bulaşma riski artışı öngörüldüğü için;toplu olarak ibadet edilmesi
kısıtlama süresi boyunca ertelenmiştir.
3.Cenaze namazları (vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate
alınarak) bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınacak,cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşlar bilgilendirilecektir.
4.Berber, kuaför, güzellik salonu vb. işyerleri ile kahvehanelerin faaliyetleri kısıtlama süresi
boyunca durdurulacaktır.
5.Bu yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyumu sağlanacak, vatandaşlarımızın kendi evlerinde kalmaları esası ile kısıtlama süresi boyunca ev ziyaretleri
yasaklanacaktır.
6.Belediye-köy minibüsleri,işçi servisleri vb. her türlü toplu taşıma araçlarının bu yerleşim
birimlerine giriş-çıkışı kısıtlanacaktır.
7.Biga Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Biriminin beldede ikamet eden vatandaşlarımızın sağlık
başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirlerin alınacak, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını
bildirebilecek, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi / ekip ve araç görevlendirilecektir.
8.Gerekli güvenlik önlemleri Biga İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınacaktır.
9.Kısıtlama getirilen yerlerde tüm eğitim-öğretim faaliyetleri ertelenecektir.
Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınmasına ve mağduriyete neden olunmamasına,alınan kararlara uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.ve ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara Türk Ceza Kanunu’nun 195.maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarına;
Oybirliği ile karar verilmiştir.


Kaynak: Biganın Sesi