Çevre ve doğa dernekleri federasyonu başkanlığı, itiraz üzerine itiraz da bulunuyor.
 
federasyon başkanı tonka,  Çanakkale Merkeze bağlı Ulupınar köyü ardından, Ayvacık başta, Şehrin dört bir köşesindeki adreslerde ekoturzim imarı çıkarılma kararlarına,  net bir şekilde karşı duruş sergiledi.
 
 ‘Ekoturizm’ imarları için harekete geçen Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanlığı, ilgili makamlara itiraz dilekçeleri sundu.
 
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, ‘İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ ne
sunulan dilekçelerde, 3 madde’ de itiraz nedenleri , net ifadeler ile şöyle sıralandı,
 
“ *- Eko Turizm kavram olarak kırsal alanda köy içinde, köylünün ürettiklerini satabileceği ve gelen turistlerin konaklama ihtiyacını karşılayacağı bir turizm çeşididir. İl Genel Meclisi’nin aldığı kararda, adı geçen köylerde yıllardır mukim olan hangi köylülerin müteşebbis olarak müracaat ettiği bilinmemektedir. Bu karar İl Genel Meclisimizce yeni rant kapısı olarak gündeme getirilmiştir. Bilhassa Biga Yarımadası üzerinde yüzlerce 1/1000 imar planı olarak hazırlanan ve Eko Turizm yapılacağı iddia edilen imar uygulamasının,  asıl amaca uygun olmadığı görülmektedir.
 
*- Köy yakınına yapılacak olan ayrı bir köy konuşlandırılmasıyla “Eko Turizm” alanı için böyle bir uygulamanın yapılması yanlıştır. Mülkiyet açısından köyle ilgisi olmayan kişilerin adı geçen köyde  “Eko Turizm” adı altında yazlık konut edinme işlemi  yaptığı olduğu görülmektedir. Eko Turizm olarak hangi tip üretim yapılacağı da bilinmemektedir. Bu uygulamaların Çanakkale’nin Çevre ve Doğası’nı bozma girişimi olarak tezahür ettiği görülmektedir.
 
*-  Eko Turizm olarak, çevre kirliliğini arttıracak yapılaşma olacağı açık olan bu imar değişikliği ile su kullanımı, toprak kullanımı, doğa tahribatı üst seviyede olacak ve ayrıca katı atık ve kanalizasyon giderleri için Çevre ve Doğa tahribatı ve kirliliği artacaktır. Bu sebeple imar kararının tekrar görüşülmesini ve iptal edilmesini talep etmekteyiz….”
--------------------------------------------------
 
Ekoturizm imarı verilmek istenen arazilere karşı, itiraz dilekçeleri yağdı. Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanlığı, itiraz üzerine itirazda bulunuyor.
 
İlk itirazı, CHP Genel Başkan yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek’ in de ortaklığı bulunan dosyaya karşı yapan Federasyon Başkanı Bünyamin Nami Tonka, şimdi de Ayvacık başta, şehrin dört bir köşesindeki adreslere ekoturizm imarı çıkarılma kararlarına,  karşı duruş sergilemeyi sürdürüyor.
CHP’ li Erkek’ in, Merkeze bağlı Ulupınar köyü yakınlarındaki arazisine ilişkin itiraz dilekçesi veren Çevre ve Doğa dernekleri Federasyon Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde İl Özel idaresi Genel Sekreterliği, ‘İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ ne, 6 ayrı itiraz dilekçesi sunup, karşı duruşlarının nedenlerini de açık ifadeler ile sıraladı.
İlgili makama Sunulan dilekçelerde, 3 madde’ de yazıya dökülen itiraz nedenleri, özetle şöyle oldu:
“ *- Eko turizm kavram olarak kırsal alanda köy içinde, köylünün ürettiklerini satabileceği ve gelen turistlerin konaklama ihtiyacını karşılayacağı bir turizm çeşididir. il Genel Meclisi’nin aldığı kararda, adı geçen köylerde yıllardır mukim olan hangi köylülerin müteşebbis olarak müracaat ettiği bilinmemektedir.
Bu karar il Genel Meclisimizce yeni rant kapısı olarak gündeme getirilmiştir. Bilhassa Biga Yarımadası üzerinde yüzlerce 1/1000 imar planı olarak hazırlanan ve eko turizm yapılacağı iddia edilen imar uygulamasının,  asıl amaca uygun olmadığı görülmektedir.
*- Köy yakınına yapılacak olan ayrı bir köy konuşlandırılmasıyla “eko turizm” alanı için böyle bir uygulamanın yapılması yanlıştır. mülkiyet açısından köyle ilgisi olmayan kişilerin adı geçen köyde  “eko turizm” adı altında yazlık konut edinme işlemi  yaptığı olduğu görülmektedir. Eko turizm olarak hangi tip üretim yapılacağı da bilinmemektedir. bu uygulamaların Çanakkale’nin Çevre ve Doğası’nı bozma girişimi olarak tezahür ettiği görülmektedir.
 
*-  Eko turizm olarak, çevre kirliliğini arttıracak yapılaşma olacağı açık olan bu imar değişikliği ile su kullanımı, toprak kullanımı, doğa tahribatı üst seviyede olacak ve ayrıca katı atık ve kanalizasyon giderleri için çevre ve doğa tahribatı ve kirliliği artacaktır. bu sebeple imar kararının tekrar görüşülmesini ve iptal edilmesini talep etmekteyiz….”
6 AYRI DOSYAYA, 6 İTİRAZ DİLEKÇESİ
‘ekoturizm’ imarları için harekete geçen Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanlığı, ilgili makamlara itiraz dilekçeleri sundu. 6 ayrı dosya için, 6 ayrı dilekçe kaleme alındı.
Dilekçelerde, ;”Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi Erecek Köyü 143 1, 2, 4, 5 ve 9 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan ‘Turizm Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ ve ‘Eko Turizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı’ amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. Maddesi’nin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 05.03.2021 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylanan ve 17.03.2001 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında askıya çıkarılan imar kararına aşağıda sunduğumuz gerekçelerle itiraz ediyoruz.” denilerek, sonrada itiraz gerekçeleri çarpıcı ifadeler eşliğinde kaleme alındı,
Her b ir doya için, ayrı ayrı nedeler sıralanan dilekçelerde, bölgenin yapısına ilişkin bilgiler yanı sıra, hassasiyetin nedenleri de , bilimsel veriler ışığında dile getirildiği gözlendi.
Cuma Deren