Du¨nyanın en prestijli liseler arası mu¨nazara ve bilgi yarıs¸ması olan merkezi ABD’de bulunan “World Scholars Cup" ( Du¨nya Bilginler Yarıs¸ması) Marmara Bo¨lgesi temsilciligˆi ve ev sahipligˆi ic¸in anlas¸ma, Çanakkale Koleji Okul Mu¨du¨ru¨ Aynur I·mre bas¸kanlıgˆında Anadolu Lisesi Yabanci Diller Bo¨lu¨mu¨ es¸ligˆinde imzalandı.
 
Amerika Birles¸ik Devletleri'nden gelen World Scholars Cup kurucusu - Alphachainchef- Daniel BERDICHEVSKY ve Olivia WATSON'un katıldıgˆı toplantıda, konuklar okulu gezerek fiziksel kos¸ulları degˆerlendirdi.  Tarihi alan gezimizin ardından, yapılan etkinlik takvimine go¨re yakın zamanda c¸alıs¸malara bas¸lanması ve pandemiden sonra okulumuzda c¸ok uluslu bir turnuva yapılması planlanarak Berdıchevsky ve Watson Amerika'ya ugˆurlandı.
 
 


Kaynak: Haber Merkezi