Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Gıda Teknolojisi Derneği İşbirliği ile düzenlenen Türkiye 13. Gıda Kongresi Açılış Töreni online olarak gerçekleşti.
 
Tarladan sofraya yaklaşımı içinde gıda ile ilgili pek çok konunun yer aldığı kongrenin açılış seremonisine ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Kadir Halkman, Kongre Başkan Yardımcısı ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yonca K. Yüceer, konuşmacılar ve davetliler katıldı.  
 
Açılış konuşmasını yapan Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Kadir Halkman, “Türkiye 13. Gıda Kongresi'nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ortak olarak düzenlenmesindeki temel faktörler arasında Çanakkale'nin tarihi ve turistik dokusu ile birlikte ÇOMÜ’de çalışabileceğimiz güçlü bir ekip olması bulunuyor” diyerek şunları ekledi; “Kongrelerin bilimsel bilgi paylaşımı dışında bir diğer önemli işlevleri de meslektaşlarımızı bir araya getirmektir. Aynı akademik birimde olsa bile, insanların birbirini yeterince tanıyamadığı, yalnızlaştığı günümüzde bu gibi etkinlikler ile farklı ortamlarda bir arada olmak da önem kazanıyor. Yüz yüze olmasını planladığımız kongreyi pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirsek de bugünleri geride bırakıp, başka çalışmalarda yine Çanakkale’de buluşmayı temenni ediyorum.” 
 
Kongre Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yonca K. Yüceer, pandemiyle birlikte öncelikle sağlık, tarım ve gıda alanlarında çalışan bireylerin ve planlanacak çalışmaların öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak şöyle devam etti; “Gerçekleştirilecek bu kongre kapsamında gıda bilimi ve teknolojisiyle ilgili olarak bitkisel ve hayvansal gıda üretimi, yenilikçi gıda işleme teknolojisi, gıda güvenliği, gıda biyoteknolojisi, sağlık ve fonksiyonel gıdalar, yöresel ürünler gibi konularda yapılacak sunumların araştırmacılara, sektöre ve gıda alanında faaliyet gösteren tüm kurumlara önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.”
 
“İnsanın yaşaması için gerekli en temel ihtiyaçlardan biri yeterli, dengeli ve güvenilir şekilde beslenmesidir. Bu bağlamada, beslenmenin olmazsa olmazlarından biri güvenilir ve sürdürülebilir gıda üretimidir” diyerek sözlerine başlayan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise şunları aktardı; “Dünyadaki Covid-19 sağlık krizi, bazı konularda yeniden düşünmemize ve gelecek planlarımızı gözden geçirmemize neden olmuştur. Bu çerçevede, öncelikle sağlık, tarım ve gıda üretimi alanlarında yapılan çalışmaların önemini daha iyi kavradık. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 11. Kalkınma Planında öncelikli gelişme alanı olarak ifade edilen tarım alanında da birçok konuda politika ve tedbirlerin geliştirileceği ifade edildi ve uygulamaya koyuldu. Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’mızın başlattığı öncelikli alanlar 100/2000 YÖK doktora bursları ve araştırma görevlisi istihdamında; gıda ile ilgili alanlarda birçok destek sunulmakta. Bu tür bilimsel kongrelerde üniversitelerden farklı veya benzer konularda çalışan bilim insanlarının ve firma temsilcilerinin bir araya gelerek tanışmaları, görüşlerini ve çalışmalarını paylaşmaları hedeflenmektedir. Bilimsel ve akademik çalışmaların tartışılacağı bu zeminde bir araya gelen katılımcıların paylaşımları sonucunda elde edecekleri kazanımlar gelecekte yapılacak güzel çalışmalara önemli katkılar sağlayacaktır. Bu amaçla kongremizin gıda alanında faaliyet gösteren tüm kurumlara ve siz değerli katılımcılara büyük katkılar sunacağını düşünüyorum ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”
 
Konuşmaların ardından açılış konferanslarına geçilen kongrede Dr. Kadriye Şahin; yerelden küresele, beslenmeden hastalıklara; gıda, kültür ve zoonoz hastalık ilişkisi ve güncel etkileri başlıklı sunumunu gerçekleştirirken Prof. Dr. Nazmi Oruç ise tarımdan gıdaya hammadde aktarımı, tarım, çevre ve gıda ilişkisi konusunda sunum gerçekleştirdi. Gıda ile ilgili pek çok konunun konuşulacağı kongre iki gün sürecek. 


Kaynak: Haber Merkezi