VALİ TAVLI NET KONUŞTU; “HUZURU BOZDURTMAM…!”

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, şehirdeki tüm STK temsilcileri ile bir araya geldi. Şehrin gündemini değerlendirdi.

510
VALİ TAVLI NET KONUŞTU; “HUZURU BOZDURTMAM…!”


Kirazlı Köyü-Balaban Tepe (Taşlı Tepe Mevkii) sınırlarında yapılan madencilik faaliyeti hakkında ilgili kurumlar tarafından yasal mevzuat içerisinde aldıkları tedbirler ve yaptıkları denetimler ile Çanakkale Belediye Başkanlığı organizesinde yapılan eylem-etkinlikler, basın açıklamaları, billboardlarda asılan afişler toplantının görüşülen başlıklarındandı.
Çanakkale Valiliği tarafından maden bölgesi hakkında yapılan kamuoyu bilgilendirmesi ile vatandaşların bilgi sahibi olduğu, Çanakkale’nin huzur kenti olduğunun üzerinde durulan toplantıda;
‘Çanakkale halkının huzurunu bozacak’,  ‘Turizmine’, ‘tarımına zarar verecek’ konularda ‘Yerel yönetimlerin eylem-etkinlik ve yaptıkları açıklamalarda dikkatli olması’ nın gerekli olduğu büyük harflerle vurgulandı.  
CHP’ li Belediye, geçtiğimiz hafta Balaban’da kurulan çadırlar ve bölgedeki etkinliğin katılımcıları hakkında Valilikçe uyarılmış, bölgedeki yangın riskine vurgu yapılmıştı.
Resmi dilde uyarıya yanıt sunan CHP’ li Belediye;
“İlgili yazınıza konu Balaban mevkiinde; ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ adıyla bilinen sivil toplum hareketinin ve bu yerde kurulan çadırların Belediyemiz ile ilgisi yoktur.  Bu yer Belediyemizin yetki alanında değildir….!” demişti.
STK temsilcileriyle Çanakkale gündeminin değerlendirildiği buluşmada, katılımcılar ve Vali tavlı arasındaki konuşmalarda,  Resmi dilde ‘Ben yokum. Sorumluluk alanım değil ’ diyen Belediye adeta yalanlandı.
Toplantıda dile gelen ifadelerde; “Çanakkale Belediye Başkanlığı organizesinde yapılan eylem-etkinlikler, basın açıklamaları, billboardlarda asılan afişler.” şeklinde anlatımlar geçti.
 -------------------------------
BU VURGU, YEREL YÖNETİME;
“HUZURU BOZACAK, TURİZM VE TARIMA ZARAR VERECEK SÖZLERE DİKKAT…”
--------------------------------
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, STK Temsilcileriyle buluştu. Yerel yönetimle dikkat çeken vurguda bulundu;“HUZURU BOZACAK, TURİZM VE TARIMA ZARAR VERECEK SÖZLERE DİKKAT…”
Vali Tavlı; “Çanakkaleli bütün vatandaşlarımızın çevre konusundaki hassasiyetini yakından biliyoruz ve hep birlikte; devletimizin bütün imkanlarını da seferber ederek destanlar şehri Çanakkale’mizin çevresini ve çehresini en iyi şekilde koruyarak, geliştirerek ülkemizin en yaşanabilir, en ulaşılabilir İli olması için bugüne kadar en üst seviyede gayret gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz” diyerek net sözlerle konuştu.   
 
‘Çanakkale halkının huzurunu bozacak’,  ‘Turizmine’, ‘tarımına zarar verecek’ konularda ‘Yerel yönetimlerin eylem-etkinlik ve yaptıkları açıklamalarda dikkatli olması’ nın gerekli olduğu büyük harflerle vurgulandı.  
Şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Vali Orhan Tavlı ile buluşmaya katılan STK Başkanlarının sözleri, Resmi dilde gelen uyarıya yanıt sunan CHP’ li belediye’nin, “İlgimiz yok… Sorumluluk alanımız değil” şeklindeki savunmasını yalanlar gibiydi.
Valilikçe geçtiğimiz günlerde CHP’ li Belediye’ ye resmi yazıyla, Balaban’da gerçekleşen etkinlik, kurulan kamp çadırları ve katılımcıların, yangına sebebiyet verebilecekleri şeklinde bir dizi uyarıda bulunulmuştu.   
Resmi dilde, uyarıya yanıt sunan CHP’ li belediye ise; “İlgimiz yok. Sorumluluk alanımız değil…!” şeklinde konuşmuştu.
Resmi Uyarının Merkezine hitaben, Resmi dilde verilen yanıt şöyle olmuştu;
 “İlgili yazınıza konu Balaban mevkiinde; ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ adıyla bilinen sivil toplum hareketinin ve bu yerde kurulan çadırların Belediyemiz ile ilgisi yoktur.  Bu yer Belediyemizin yetki alanında değildir….!”
Vali Tavlı’ nın STK Temsilcileriyle buluşmasında, bu konu da gündemin başlıkları arasında yer buldu..
Vali Tavlı STK temsilcileriyle Şehir gündemini değerlendirirken, açılan başlıklar için toplantıda dile gelen ifadelerde; “Çanakkale Belediye Başkanlığı organizesinde yapılan eylem-etkinlikler, basın açıklamaları, billboardlarda asılan afişler.” şeklinde anlatımlarda bulunuldu.
STK’LARLA, ŞEHİR GÜNDEMİ…
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Baro Başkanı, Av. Bülent Şarlan,  Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Türker Savaş,  Ticaret Borsası Meclis Başkanı Abdullah Deniz,  Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan,  Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya,  Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Cihan Müşterioğlu,  Madeni İşler Odası Başkanı Fahrettin Dündar,  Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Selahattin İş,  Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Demir,  Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Engin Kandemir, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ayhan Engin,  Terziler Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Muzaffer Bilgiç  ile Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Soykan’la bir süre görüşerek sohbet eden Vali Tavlı,  Huzurun bozulmaması için kararlılığını dile getirdi.
Kirazlı Köyü-Balaban Tepe (Taşlı Tepe Mevkii) sınırlarında yapılan madencilik faaliyeti hakkında ilgili kurumlar tarafından yasal mevzuat içerisinde alınan tedbirler ve yapılan denetimler başta, Çanakkale Belediye Başkanlığı organizesinde yapılan eylem-etkinlikler, basın açıklamaları, billboardlarda asılan afişler, buluşmanın açılan başlıkları olarak dile getirildi.
HUZURU BOZDURTMAM…!
Çanakkale Valiliği tarafından maden bölgesi hakkında yapılan kamuoyu bilgilendirmesi ile vatandaşların bilgi sahibi olduğunun hatırlatıldığı buluşmada,  Çanakkale’nin huzur kenti olduğunun üzerinde durun Vali Tavlı,”Huzuru bozdurtmam” ifadesiyle dikkat çeken mesaj verdi
Çanakkale halkının huzurunu bozacak,  turizmine, tarımına zarar verecek konularda yerel yönetimlerin eylem-etkinlik ve yaptıkları açıklamalarda dikkatli olmasının gerekliliği de, STK başkanlarıyla verilen ortak mesaj oldu.   
Vali Orhan Tavlı,  toplantıda yaptığı bilgilendirmede STK Başkanlarına şunları anlattı; “Çanakkale ili merkez Kirazlı Köyü-Balaban Tepe (Taşlı Tepe Mevkii) sınırlarında Doğu Biga Madencilik tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yapılan madencilik faaliyetiyle ilgili olarak maalesef birtakım yanlış bilgilerle vatandaşlarımızın çevreye olan duyarlılığını ve hassasiyetini yönlendirmeye çalışan grupların olduğu anlaşıldığından, konuyla ilgili olarak valiliğimizce yapılan inceleme sonucunda; bahse konu bölge ile ilgili doğal sit alanının tescilinin kaldırılması, izin, ruhsat gibi çalışmaların ilgili Bakanlıklar ve kurumlar tarafından 2000 yılı ve 2001 yılında başlatıldığı, bu yıllarda başlatılan işlemlerle Doğu Biga Madencilik tarafından maden arama ruhsatı, maden işletme ruhsatı Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alındığı, bahse konu maden sahası ile ilgili ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED raporunun, incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; altın-gümüş madeni ve zenginleştirme tesisi için 2013 yılında ÇED olumlu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildiği, Kirazlı altın-gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme tesisi projesinin ÇED olumlu raporunun iptali istemiyle açılan dava, Danıştay ilgili Dairesi tarafından oybirliğiyle reddedilerek ÇED raporunun hukuka uygun olduğunun belgelendiği, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2016 tarihli olurları ile verilen izin kapsamında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 2017 yılında kesimine başlanan ve maden sahasında kesimi yapılan toplam 13.400 adet ağacın olduğu, madencilik faaliyeti sonlandığında Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından rehabilitasyon çalışmaları yapılarak Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edilerek bu alanın tamamı ağaçlandırılarak eskisine oranla daha yeşil bir alana dönüştürüleceği, Doğu Biga Madencilik tarafından Çanakkale İl Özel İdaresine işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapılması üzerine, hukuki süreçler de sonuçlandığından meri mevzuat çerçevesinde; Çanakkale İl Özel İdaresince 1. sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği, Çanakkale'de yaşayan vatandaşlarımızın ve konunun uzmanlarının da bildiği üzere maden faaliyeti yapılan merkez Kirazlı köyü ve Balaban tepe sahasının, endemik bitkilerin yaşam alanı bulduğu Kaz Dağları diye bilinen yöre ve Kaz Dağları Milli Parkı ile hiçbir ilgisi olmadığı, maden sahasının Kaz Dağları'na mesafe olarak 40 kilometre olduğu, DSİ tarafından yapılarak Çanakkale merkez ilçe içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndan Doğu Biga Madencilik maden işletme tesisine Devlet Su İşleri tarafından hiçbir şekilde su verilmeyeceği,  Çan Kumarlar köyü sınırlarında Doğu Biga Madencilik tarafından inşası devam eden Altınzeybek Göleti'nden maden işletme tesisinin su ihtiyacı karşılanacağı, Doğu Biga Madencilik Maden Zenginleştirme Tesisi, Atikhisar Barajı yağış havzasının kesinlikle dışında olduğu, Çanakkale'nin içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'na zarar verecek herhangi bir faaliyet yürütülmesinin söz konusu olmadığı, bahse konu firmanın tüm faaliyetlerini ÇED raporuna uygun bir şekilde yürütmesi yetkili ve sorumlu kurumlar tarafından takip edildiği anlaşılmakla; Çanakkaleli vatandaşlarımızın ve valiliğimizin Kazdağları ve çevre konusundaki hassasiyeti en üst noktadadır. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanımız, şehitliklerimiz, Çanakkale Boğazımız, Kazdağı Ayazma Pınarı Tabiat Parkımız, Troya Tarihi Milli Parkımız, Assos gibi birçok tarihi, turistik, kültürel ve doğa harikası değerlerimize hep birlikte sahip çıkarak gözümüz gibi korumaya çalışıyoruz. Çanakkaleli bütün vatandaşlarımızın çevre konusundaki hassasiyetini yakından biliyoruz ve hep birlikte; devletimizin bütün imkanlarını da seferber ederek destanlar şehri Çanakkale’mizin çevresini ve çehresini en iyi şekilde koruyarak, geliştirerek ülkemizin en yaşanabilir, en ulaşılabilir İli olması için bugüne kadar en üst seviyede gayret gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz”
STK Başkanlarıyla buluşmada, ayrıca; 18 Mart 2022'de hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları hakkında son bilgiler paylaşıldı.
Çanakkale’nin milli hasılasında en büyük pay sahibi olan tarım ve hayvancılık sektörünü ileri bir aşamaya taşıyarak Çanakkale istihdamına büyük bir katkı sağlayacak olan Çevreci Proje Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Çanakkale’nin ekonomik gelişmişliğine sağlayacağı katkılar üzerine de bilgiler aktarıldı.
Erdem Sürek
 


Etiketler; #vali
Yorum Ekle
İsim
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.