18 AY’DA YAŞAM ÜSSÜ’ NE DÖNDÜK, REKORTMEN ELLERİN ADRESİ OLDUK…

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, 1, 5 yıl önce kurulan Organ Nakil Merkezi’nin başarısı, Türkiye için önem taşıyan ‘Organ Nakli Kongresi’ nin, Şehitler coğrafyasında yapılması kararını çıkarttı.

473
 18 AY’DA YAŞAM ÜSSÜ’ NE DÖNDÜK, REKORTMEN ELLERİN ADRESİ OLDUK…


GUİNESS SAHİBİ HEKİMLERİ BİRARAYA GETİREN KONGRENİN, ÇANAKKALE’DE YAPILMASINI SAĞLAYAN, ÇOMÜ’NÜN BAŞARILI NAKİL OPERASYONLARI OLDU.
18 AY’DA 75 YENİ HAYAT SUNAN NAKİL MERKEZİ, DÜNYANIN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ…
ÇOMÜ’ NÜN 65 YAŞ ÜSTÜ İLK’ LERİ,
GELECEĞE UMUT YARATTI….
65 yaş üstü hastalar için, risk olmaktan çıkacak Nakiller konusunu, Çanakkale’de masaya yatırtan, ÇOMÜ’ nün başarılı nakil operasyonları oldu.
RERORTMEN CERRAHLAR, ÇOMÜ’DE BULUŞTU…
Türkiye’ nin 20 büyükşehri Ankara, İstanbul, İzmir Antalya gibi,  250’ nin üzerindeki Organ Nakil Cerrahı ve Koordinatörü’ nün katılımıyla gerçekleşen ve iki gün süren toplantıda,  A.B.D. Yale Üniversitesi Organ Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şükrü Emre ile Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz  ile  Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Dekanı ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya katıldı.  Prof. Dr. Kaya, Kongrenin hem konuşmacısı hem de oturum başkanı olarak görev aldı.
Prof. Dr. Sezai Yılmaz 12.06.2019 tarihinde ekibiyle beraber aynı anda 5  karaciğer nakli yaparak GUİNESS rekorlar kitabına ismini yazdırmıştı.
--------------------------------
65 YAŞ ÜSTÜ İLK’ LERİ,
GELECEĞE UMUT YARATTI….
-------------------------------
Çanakkale’ de düzenlenen ve Türkiye’ nin en önemli buluşması olarak değerlendirilen ‘Organ Nakil Kongresi’, Rekortmen hekimleri Şehitler coğrafyasında buluşturdu.
Ülkedeki önemli Nakil Merkezlerinde görev alan, şifa sunan ellerin katıldığı kongrenin Çanakkale’de yapılmasını sağlayanın ise, ÇOMÜ’ nün 65 yaş üstü hastalara uyguladığı Nakil operasyonlarında elde ettiği başarının olduğu öğrenildi.
İki gün süren kongrede, GUİNESS Rekorlar kitabına giren Cerrahlar yer aldı.
Sorunlar Çanakkale’de Konuşuldu
Kongrede, 65 Yaş Üstü Nakillerin Yapılması İçin Düzenlemelerin Yapılması İstendi
Kurulduğu 1,5 yıllık gibi kısa bir sürede, 70’i kadavradan olmak üzere 75 başarılı nakil gerçekleştiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi ev sahipliğinde, Organ Nakli Kongresi gerçekleştirildi.
Türkiye’nin en önemli Nakil Merkezi Başkanlarının yanı sıra Başarılı operasyonlara imza atarak Guiness rekorlar kitabına girmiş uzmanların da yer aldığı kongrede Türkiye’de yaşanan organ sorunun çözümü için fikirler üretildi.
Gerçekleştirilen iki günlük kongre sonucunda Bağışlanan organların  bir bölümü bağış yapılan kişinin yaşı 65’in üzerine çıktığında çoğu merkez tarafından riskli bulunup nakil işleminde kullanılmıyor.  Organ havuzundaki organların daha etkin kullanılabilmesi ve 65 yaş üstü  vericiden alınan organlarında nakledilmesi amacıyla marjinal donör denilen 65 yaş üstü vericili organ nakilleri bekleyen hastalara nakledilmesi ve bakanlığın bu konuda düzenlemeler yapması önerildi.
Geçen 14-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde  yapılan Organ Nakli Kongresi‘nde, Türkiye’nin ‘en’leri buluştu.
Yurt içi ve yurtdışından davetli 50 konuşmacının yer aldığı geniş katılımlı kongrede,  Tedavisi tıbben mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle, görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine, canlı veya ölüden alınan yeni, sağlam organın konularak hastanın tedavi edilmesini sağlayan organ nakli konusu masaya yatırıldı.
Ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlayan uygulamaların da görüşüldüğü kongrede, Yapılan nakillerle birçok vatandaşın ölüm döşeğinden, sağlıklı bir yaşama kavuşturulduğu gerçeği dile getirildi.   
Artan sağlık sorunları neden ile ülkemiz başta olmak üzere nakil bekleyen hasta sayısı her geçen gün artıyor. Nakil bekleyen hastaların sağlıklarına kavuşmak için büyük çaba harcayan Organ Nakli Merkezleri, bir yandan organ nakli için  büyük çaba sarf ederken bir yandan da vatandaşların bağış hakkında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde  Organ Nakli Kongresi Çanakkale’de gerçekleştirildi.
Yurt içi ve yurtdışında 50 konuşmacının yer aldığı geniş katılımlı kongreye Üroloji AD Başkanı Prof. Dr Ahmet Reşit Ersay,  Türkiye  Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uludağ  Eldegez, Rektör yardımcısı Prof. Dr Süha Özden ve Vali yardımcısı Celil  Ateşoğlu ve çok sayıda nakil doktoru katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kongre yapılan konuşmaların ardından   Türkiye’de en genç  böbrek nakli yapılan Samsun’daki hasta   ile en yaşlı böbrek nakli yapılan Çanakkaleli hasta ile canlı görüşme gerçekleştirilerek sağlıkları ve Organ Nakli hakkında bilgi verdiler.  
1,5 Yılda 74 Böbrek Nakli Başarı İle Yapılmış
Canlı bağlantı sonrası Türkiye Organ Nakli Kuruluşları  Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez, Çanakkale’de gerçekleştirilen organ nakli başarılarına değinerek verdiği istatistiklerde ÇOMÜ   Organ Nakil Merkezi Müdürlüğünün 1,5 yılda 70’i kadavradan olmak üzere 75 böbrek nakli operasyonunu başarı ile tamamlandığını belirtti. Eldegez ‘’ Türkiye’de organ  bekleyen kişi sayısı gün geçtikçe artıyor, hastalar organ bulunamadığı  için sağlıklı olan akrabalarından nakledilen organlarla yaşamlarını  sürdürüyor. Türkiye’de organ nakillerinin %75- 80’i canlıdan alınan  organlarla gerçekleştiriliyor. Bu şekilde yapılan nakillerde tamamen  sağlam olan bir kişi ameliyat edilip, organının bir kısmı veya yarısı  alınıyor. Bu çok istenmeyen bir durum olmasına rağmen insanları  yaşatmak için yapmak zorunda kalıyoruz. Yurtdışında ise bu durumun tam tersi söz konusudur. Canlıdan alınan organlarla yapılan nakiller % 25 oranında, kadavradan (ölen insanlardan ) yapılan nakiller ise % 75- 80 seviyesindedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organ Nakli  Merkezi 1,5 yılı aşkın bir süredir faaliyet göstermesine rağmen 75  böbrek naklini başarıyla gerçekleştirmiş ve bu nakillerin 70 tanesini  kadavradan yapmıştır. Yani Kadavradan nakil oranları %90’ın  üzerindedir ve bu nakillerin de %45’i marjinal donör dediğimiz 65 yaş  üstü vericilerden alınan organlardan gerçekleştirilmiştir” dedi.
Kongreyi En Başarılı İlde Yapıyoruz
Türkiye Organ Nakli Kuruluşları  Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez, konuşmasının devamında Kongrenin Çanakkale’de yapılmasının nedenine de değinerek “Bu kongreyi  burada yapmamızın amacı ÇOMÜ Organ Nakil merkezinin; hem  kadavradan nakil oranlarının hem de marjinal donör nakil oranlarının  yüksek olmasıdır. Ülkemizdeki nakil merkezlerinin büyük bir bölümü geç  dönem böbrek fonksiyonları iyi olmayacağı endişesiyle 65 yaş üstü  vericiden alınan organları kabul etmemektedir. Bu toplantıda donör  havuzunu genişletmek amacıyla 65 yaş vericilerden alınan organlar ile  yapılan nakillerin başarı oranını değerlendirip konuyu açıklığa kavuşturacağız ve çıkan sonuçlarla Sağlık Bakanlığına Marjinal Donör Sonuç bildirgemizi sunacağız’’ dedi.
Rekor Kıran Doktorlar da Kongrede Yer Aldı
İki gün boyunca süren Türkiye’nin 20 büyükşehrindeki ( Ankara,  İstanbul, İzmir Antalya vs) 250’nin üzerindeki organ nakil cerrahı ve  koordinatörünün katıldığı toplantıya ABD Yale Üniversitesi Organ Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şükrü Emre ile Malatya İnönü Üniversitesi  Karaciğer Nakli Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve Uludağ  Üniversitesi Tıp fakültesi Dekanı ve Organ Nakli merkezi müdürü Prof. Dr.  Ekrem Kaya hem konuşmacı hem de oturum başkanı olarak görev aldı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz 12.06.2019 tarihinde ekibiyle beraber aynı anda 5  karaciğer nakli yaparak Guiness rekorlar kitabına ismini yazdırmıştı.
  Acı Tablo Açıklandı ‘Bekleyen Çok, Nakil Az’
Kongrede bir konuşma yapan ÇOMÜ Organ Nakli  Merkezi müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ise Türkiye genelinde bekleyen organ Nakilleri ile ilgili bilgiler vererek Türkiye’nin acı tablosunu açıkladı. Alan  ‘’ Türkiye’de ve Dünyada organ kıtlığı yaşanmaktadır. Bağışlanan organlar bekleyen hastalar karşısında çok  yetersizdir. Sağlık bakanlığı verilerine göre böbrek nakli bekleyen 22500  hasta var. Ve her yıl bu sayıya yeni hastalar eklenmektedir. 1 yılda  yapılan böbrek nakli sayısı 1600’dür ve bunun 1100 tanesi canlıdan  canlıya nakil şeklindedir. Bağışlanan organlarla yapılan böbrek sayısı  500 civarındadır. Her yıl 21.000 civarında hasta beklemeye devam etmektedir. Bu hastaların büyük bölümü maalesef organ bulunamadığı için bekleme sırasında hayatını kaybetmektedir. Bağışlanan organların  bir bölümü bağış yapılan kişinin yaşı 65’in üzerine çıktığında çoğu merkez tarafından riskli bulunup nakil işleminde kullanılmamaktadır” dedi.
Yapılan Kongre sonuçları ile ilgili bilgiler de veren Prof. Dr. Cabir Alan “Sağlık Bakanlığı ve TONKKD derneği, bağışçı sayısı artmıyorsa en azından  organ havuzundaki organların daha etkin kullanılabilmesi ve 65 yaş üstü  vericiden alınan organlarında nakledilmesi amacıyla marjinal donör dediğimiz 65 yaş üstü vericili organ nakilleri temalı kongreyi yapmayı planlanmışlardır. Bu kongrenin şehrimizde yapılmasının nedeni ise merkezimizdeki nakillerin %45’inin marjinal vericili donörlerden oluşmasıydı ve kadavra nakillerimizin yüksek oranda olmasıdır. İki gün süren ve Türkiye’nin önde gelen nakil merkezlerinin sonuçlarının tartışıldığı  kongrede Marjinal donör vericili nakillerin sonuçlarının iyi olduğu dikkatli gözlem ile uygun hastalarda sorun yaşanmadığı tespit edildi.  Sonuç bildirgesinde 65 yaş üstü vericili donörlerden alınan organlarında  uygun yaş aralığındaki bekleyen hastalara nakledilmesi ve bakanlığın bu konuda düzenlemeler yapması önerildi” dedi.

Cuma Deren
 


Etiketler;
Yorum Ekle
İsim
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.